Saša Vila

Ured za tehničke poslove i poslove održavanja

Tehnički suradnik u Uredu za tehničke poslove i poslove održavanja

e-mail adresa:

sasa.vila@mefos.hr

Prostorija:

Medicinski fakultet Osijek – prostorija P 2

Pretraga po slovu

V