Tereza Ćondić

Ured za stručno-administrativne i opće poslove

Upravni referent

Kontakt telefon:

+385-31-51-28-00

e-mail adresa:

tereza.condic@mefos.hr

Prostorija:

Medicinski fakultet Osijek – prostorija 2. 1

Pretraga po slovu

Ć