• Znanstveno-istraživački rad
  • Projekti
  • Europski socijalni fond

Europski socijalni fond

Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja – Unapređenje postojećeg

integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Medicina

Nositelj projekta: Medicinski fakultet Split

Partneri: Medicinski fakultet Osijek,  Medicinski fakultet Rijeka, Medicinski fakultet

Zagreb

Početak projekta: 2019.

http://www.hko-medicina.com/

 

Internacionalizacija visokog obrazovanja - Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija “Biotehnologija na engleskom jeziku“,

Nositelj projekta: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Partneri: Medicinski fakultet Osijek i Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku

Početak projekta: 2018.

https://www.imbiotech.eu/index.php/hr/

 

Internacionalizacija visokog obrazovanja  - Razvoj i osnivanje integriranog studijskog programa „Medicina na njemačkom jeziku“,

Nositelj projekta: Medicinski fakultet Osijek

Partner: Filozofski fakultet u Osijeku

Početak projekt: 2018.

http://internacionalizacija.mefos.hr/

 

Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada - Modeliranje i mjerenje neutronskog doznog  ekvivalenta oko medicinskih linearnih akcelatora elektrona“

Nositelj projekta: Medicinski fakultet Osijek

Voditelj projekta: Hrvoje Brkić

Početak projekta: 2015.

 

Operativni program „razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira  - Izrada standarda zanimanja/kvalifikacija uz unaprjeđenje zdravstvenih studijskih programa

Nositelj projekta: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Partneri:  Medicinski fakultet Osijek Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Zadru Odjel za zdravstvene studije, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Visoka tehnička škola u Bjelovaru, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Studij sestrinstva u Dubrovniku, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet u Splitu, Hrvatska komora medicinskih sestara

Početak projekta: 2014.