• Znanstveno-istraživački rad
 • Projekti
 • Nacionalni znanstveni projekt

Nacionalni znanstveni projekti

Projekti Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ)

 

Voditelji projekata MEFOS:

 

Vrsta projekta: Uspostavni istraživački projekti, HRZZ UIP-2019-04
Naziv projekta: "NGS analiza transkriptoma MAIT i ydT limfocita: fenotip, funkcija i raznolikost TCR klonova u pozadini razvoja vulgarne psorijaze"
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Stana Tokić
Istraživači na projektu: doc.dr.sc. Barbara Viljetić, doc.dr.sc. Teuta Opačak Bernardi, dr.sc. Maja Levak Tolušić, Vera Plužarić,dr.med.
Trajanje projekta: 01.02.2020. - 31.01.2025.

 

Vrsta projekta: Istraživački projekti, HRZZ  IP-2016-06-8744 (RAS-AdrenOX)

Naziv projekta: “Interakcija renin-angiotenzinskog i adrenergičkog sustava u aktivaciji endotela uzrokovanoj oksidativnim stresom” 

Voditelj projekta: doc.dr.sc. Ana Stupin

Istraživači na projektu: doc.dr.sc. Martina Mihalj, doc. dr.sc. Ivana Jukić (rođ.Grizelj), prof.dr.sc. Ines Drenjančević, dr.sc. Anita Ćosić, dr.sc. Nikolina Kolobarić,mag.prot.nat.et.amb., Nataša Kozina,prof., dr.sc., Zrinka Mihaljević, prof., Marko Stupin, dr.med, prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić, izv.prof.dr.sc. Kristina Selthofer-Relatić, doc. dr.sc. Aleksandar Kibel, doc.dr.sc. Vatroslav Šerić

Trajanje projekta: 03.04.2017.- 02.10.2021.

 

Vrsta projekta: Istraživački projekti, HRZZ  IP-09-2014 (Raft Tuning)
Naziv projekta: „Patofiziološke posljedice promjene sastava lipidnih splavi“
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Marija Heffer
Istraživači na projektu: prof.dr.sc. Svjetlana Kalanj Bognar, doc.dr.sc. Kristina Mlinac, doc. dr.sc. Dragana Fabris,dr.sc, izv. prof..dr.sc. Jasenka Wagner, doc.dr.sc. Barbara Viljetić, dr. sc. Vedrana Ivić, dr. sc. Ivana Škrlec, dr. sc.  Marta Balog, doc.dr.sc. Senka Blažetić, doc.dr.sc. Valentina Pavić, doc. dr. sc. Robert Blažeković, prof.dr.sc. Željka Vukelić, doc.dr.sc. Irena Labak, izv. prof. dr. sc.  Milan Mesić, doc. dr. sc. Melita Čačić Hribljan, dr. sc. Stefan Mrđenović dr.med.,  Alen Imširović  dr. med., David Andrijević dr.med, Ana Kiš mag. med.lab., dr. sc. Tihana Mendeš  dr. med.,  Martina Matanović  mag. med. lab., Tea Markulak mag. med. lab., Mateo Čupić mag. med. lab., izv. prof.dr.sc. Andrijana Včeva
Trajanje projekta: 10.12.2015.- 09.06.2021.

 

Vrsta projekta: Istraživački projekti, HRZZ IP-09-2014-6380 (V-ELI Athero),
Naziv projekta: „Poremećena vazorelaksacija i endotelno - leukocitna interakcija u razvoju  aterosklerotskih lezija“
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ines Drenjančević
Istraživači na projektu: doc.dr.sc. Kristina Selthofer-Relatić, doc. dr.sc. Martina Mihalj, Anita Ćosić,mag.ing.proc., Sanja Novak,mag.exp.biol.,  izv. prof. dr. sc. Mirela Baus Loncar, Ivana Tartaro Bujak, Anita Horvatić, Zrinka Mihaljević,prof.,  dr.sc. Ivana Grizelj, dr.sc. Ana Čavka, Maro Bujak, doc. dr. sc. Dubravka Mihaljević, Nataša Kozina, prof.
Trajanje projekta: 01.10.2015 - 30.09.2019.

 

 

 

Suradnici MEFOS u HRZZ projektima:

 

 

HRZZ – IP-2020-02-3593 “Karakterizacija radiofotoluminiscentnih dozimetara u poljima teško nabijenih čestica” (RPLforHCP)

Voditelj: prof.dr.sc. Marija Majer

Suradnici: doc.dr.sc. Hrvoje Brkić

Trajanje projekta: 15.01.2021 – 14.01.2025.

 

HRZZ - IP-2016-06-2717 “Tff3 protein na raskrižju metabolizma i neurodegeneracije” (Inter MeNe-3)

Voditelj: dr.sc. Mirela Baus Lončar

Suradnici: doc.dr.sc. Nikola Bijelić,  dr.sc. Ivana Ilić

Trajanje projekta:  18.04.2017 - 17.03.2022.

 

HRZZ - IP-2016-06-7456 “Prevalencija i molekularna epidemiologija emergentnih i re-emergentnih neuroinvazivnih arbovirusnih infekcija na  području Hrvatske” (CRONEUROARBO)

Voditelj:  izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek

Suradnici: izv.prof.dr.sc. Ljiljana Perić,  Dario Sabadi,dr.med.

Trajanje projekta: 01.03.2017 - 28.02.2021.

 

HRZZ - IP-2018-01-4682  “Novi spojevi temeljeni na bioizosterima purina za ispitivanje njihovih antitumorskih i antipatogenih djelovanja“,  

(PurBioCaPa)

Voditelj: prof.dr.sc. Silvana Raić-Malić

Suradnici: prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević

Trajanje projekta: 01.12.2018 - 30.11.2022.

 

HRZZ - IP-06-2016 – 3917   „Problemi u ponašanju djece školske dobi: Uloga izvršnih funkcija, individualnih, obiteljskih i genetskih  čimbenika” (ECLAT)

 Voditelj: dr.sc. Silvija Ručević

 Suradnici: izv.prof.dr.sc. Jasenka Wagner

 Trajanje projekta: 10.01.2017 - 09.06.2021.

 

HRZZ - IP-04-2019 – 1130 "Genetski i epigenetski biljezi kao pokazatelji agresivnosti diferenciranog karcinoma štitnjače” (ThyroGeneMark)

Voditelj: akademik Zvonko Kusić

Suradnici: prof.dr.sc. Ivica Mihaljević, doc.dr.sc. Željko Zubčić, doc.dr.sc. Jasmina Rajc

Trajanje projekta: 01.01.2020 – 31.12.2023.

 

HRZZ- IP-2018-01-2936- "Biološka važnost dipeptidil peptidaze III i njezin utjecaj na zdravlje čovjeka" (DPP3BioRe)

Voditelj: prof.dr.sc. Sanja Tomić

Suradnici: doc.dr.sc. Hrvoje Brkić

Trajanje projekta: 01.10.2018 - 30.09.2022.

 

HRZZ - STR-2016-05-3 "Hrvatsko farmakološko nazivlje” (FARMANA)

Voditelj: prof.dr.sc. Kristina Peroš

Suradnici: prof.dr.sc. Martina Smolić

Trajanje projekt: 01.09.2016 - 30.11.2017.

 

HRZZ - IP-09-2014 - 6499 "Istraživanje unosa joda u trudnoći i djetinjstvu u svjetlu nacionalne strategije prevencije poremećaja uzrokovanih nedostatkom joda” (IPACSTOPIDD)

Voditelj:  akademik Zvonko Kusić

Suradnici: prof.dr.sc. Ivica Mihaljević

Trajanje projekta: 22.09.2015 - 21.12.2019.

 

HRZZ- IP-2018-01-4649:  „Molekularno prepoznavanje DNA:RNA hibridnih i višelančanih struktura u bioanalitičkim i in vitro sustavima” (DNARNAHyB-MolBio)

Voditelj: dr.sc. Marijana Radić Stojković

Suradnici: prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac

Trajanje projekta: 01.10.2018 - 30.09.2022.

 

HRZZ- IP-06-2016 – 3917 „Problemi u ponašanju djece školske dobi: Uloga izvršnih funkcija, individualnih, obiteljskih i genetskih čimbenika” (ECLAT)

Voditelj: izv.prof.dr.sc. Silvija Ručević

Suradnici: : izv.prof.dr.sc. Jasenka Wagner

Trajanje projekta: 10.01.2017 - 09.01.2021.

 

HRZZ- IP-2019-04 – 7902 „Utjecaj interneta i internetskih društvenih mreža na stavove i odluke o cijepljenju” (INTERVAKC)

Voditelj: izv.prof.dr.sc. Željko Pavić

Suradnici: prof.dr.sc. Maja Miškulin, doc.dr.sc. Ivan Miškulin

Trajanje projekta: 01.01.2020 – 31.12.2023.

 

HRZZ- IP-2018-01-1227 "Razvoj održivog integriranog procesa proizvodnje biološki aktivnih izolata iz proizvodnih ostataka prehrambene industrije"

Voditelj :I zv.prof.dr.sc. Ana Bucić-Kojić

Suradnici: doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić

Trajanje projekta: 31.10.2018 - 30.10.2022.

 

HRZZ-  UIP-2017-05-4295 "Genotipska specifičnost pšenične trave (Triticum aestivum L.) visoko nutritivnog prirodnog dodatka prehrani"

Voditelj :izv.prof. Andrijana Rebekić

Suradnici: doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić

Trajanje projekta: 01.01.2018 - 31.12.2022.

 

HRZZ - UIP-2017-05-9909 "Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla"

Voditelj: prof.dr.sc. Stela Jokić

Suradnici: dr.sc. Nika Pavlović

Trajanje projekta: 01.01.2018 - 31.12.2022.

 

 

 

Fond Jedinstvo uz pomoć znanja (Unity through Knowledge Fund), UKF

 

 1. Mehanisms of microcircualtory vascular reactivty in resistance arteries, UKF Grand Agreement No.88/11
  voditeljica projekta: doc.dr.sc. Ivana Jukić
  ​početak projekta: 2011.
   
 2. Influence of diet and exercise on vascular reacitivity and vascular stiffness, UKF Grand Agreement No. 87/11
  voditeljica projekta: doc.dr.sc. Ana Stupinpočetak projekta: 2011.