• Knjižnica
 • Knjižnica

Knjižnica Medicinskog fakulteta

Knjižnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku započela je s radom sredinom  1993. godine. Osnivačkim aktom 1998. godine Medicinski fakultet postaje samostalna institucija sa svim ustrojbenim jedinicama pa tako i knjižnicom, te bi se moglo reći kako smo relativno mlada knjižnica, ali sa svojim uslugama i kvalitetom nastojimo stati uz bok sa srodnim knjižnicama.
 

Svaka knjižnica pa tako i naša knjižnica ima osnovnu funkciju i zadatak sustavnog i neprestanog odabira knjižnične građe, stručnu obradu, smještaj, čuvanje, zaštitu i davanje na korištenje knjižne građe, kao i pružanje raznolikih knjižničnih usluga svojim korisnicima.
 

Knjižnica se u svom poslovanju oslanja na rad Središnje medicinske knjižnice, Medicinskog fakulteta u Zagrebu i uvodi klasifikacijsku shemu i tezaurus MeSH National Library of Medicine (Bethesda, SAD), te osobitu pozornost posvećuje sustavnoj nabavi osnovne i dopunske literature (udžbenike i skripte) predviđene po Nastavnom planu i programu Medicinskog fakulteta u Osijeku.

 

Knjižnica Medicinskog fakulteta smještena je u zajedničkom prostoru Stručne knjižnice Kliničkog bolničkog centra Osijek, te se tako  knjižnice međusobno nadopunjuju i pružaju kvalitetniju uslugu.
 

Knjižnica koristi prostor cc oko 165 kvadratnih metara za cirkulaciju korisnika, otvoreni pristup knjižnim policama i čitaonicu sa 16 sjedećih radnih mjesta koja su opremljena  elektronskim računalima priključenih na Carnet mrežu, stoga je korisnicima omogućen on line pristup katalogu za pretraživanje kako našeg fonda  tako i drugih umreženih knjižnica kod nas i u svijetu. Kako živimo u vremenu brze informacijske komunikacijske tehnologije tako se i Knjižnica Medicinskog fakulteta prilagođava novom načinu rada koji uključuje brže i sveobuhvatnije praćenje informacija iz područja biomedicine.

 

Radno vrijeme knjižnice: radnim danom od 07.00 do 18.00 sati

 

Knjižnica je otvorena za studente, znanstvenike, nastavnike, suradnike i ostale korisnike kojima je potrebna medicinska informacija.

 

 

DJELATNIK:

Bisera Kopf

 

 

KONTAKT

Adresa: Josipa Huttlera 4
31000 Osijek

Telefon:

031  512 891

031  511 109

e-mail:
knjiznica@mefos.hr
bisera.kopf@mefos.hr  

         

                                      

UPIS U KNJIŽNICU  
 • uz predočenje indeksa
 • korisnici su dužni knjižničnom djelatniku  dati osobne podatke
 • student/korisnik neposredno prije završenog studija, ispisa  ili sl. obavezan je razdužiti se  u knjižnici uz predočenje indeksa
 • korisnik/zaposlenik pri  odlasku u mirovinu ili odlasku iz  institucije MFO ili KBC Osijek obavezan je razdužiti  se u knjižnici, a korisnik dobiva potvrdu o razduženju

 

KUĆNI RED I PRAVILA
 • prilikom ulaska u knjižnicu nije dozvoljeno unositi hranu ili piće, glasnim govorom ili prečestim izlascima iz čitaonice ometati ostale korisnike u radu
 • mobitel za vrijeme rada u čitaonici preporuča se isključiti
 • podcrtavanje knjižne građe strogo je zabranjeno
 • oštećenje ili gubitak knjižne građe nadoknađuje se kupovinom istog naslova

 

KNJIŽNICA POSJEDUJE
 • fond udžbenika i priručnika; osnovno i dopunsko nastavno štivo
 • zbirku inozemnih časopisa koji pokrivaju područja pretkliničkih znanosti i kliničkih disciplina (vlasništvo Stručne knjižnice KBC  Osijek – slobodan pristup)
 • zbirku domaćih medicinskih časopisa
 • referentnu zbirku, koja uključuje najvažnije biomedicinske sekundarne i tercijarne publikacije
 • zbirku doktorskih i magistarskih radova  obranjenih na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Rijeci i Splitu
 • zbirku diplomskih i završnih radova obranjenih na Medicinskom fakultetu Osijek

 

USLUGE
 • uporabu u čitaonici sve vrste knjižne građe
 • posudbom izvan knjižnice udžbeničke građe koje ima u više primjeraka, te inozemnih časopisa
 • pretraživanjem baza podataka (rezultati pretraživanja prenose se na korisnikov USB ili u printanoj formi)
 • fotokopiranjem članaka iz časopisa
 • međuknjižničnom posudbom (iz neke od hrvatskih medicinskih knjižnica i iz inozemstva (Subito, British Library))
 • izobrazbom korisnika pri uporabi informacijskih izvora (pomoć pri pretraživanju određenih online baza)
 • izdavanje potvrda  o indeksiranosti i citiranosti znanstvenih radova, za potrebe napredovanja u znanstvenim zvanjima, prijave na projekte , stipendije i dr.

 

Posudba izvan knjižnice:

Na uporabu izvan knjižnice izdaju se:

 • studentski udžbenici ukoliko ih knjižnica ima u dovoljnom broju (jedan primjerak ostaje za rad u knjižnici) korisnik može podići  najviše tri različita naslova na 30 dana, po potrebi i duže ukoliko naslov nije tražen od strane drugih korisnika
 • inozemni časopisi na najduže 7 dana

Građu izvan knjižnice mogu iznositi samo studenti, nastavnici, znanstvenici i suradnici Medicinskog fakulteta u Osijeku, te liječnici i ostalo osoblje Kliničkog bolničkog centra Osijek.

 

 

REPOZITORIJ

Repozitorij završnih i diplomskih radova - doktorskih disertacija - repozitorij.mefos.hr

 

BAZE PODATAKA

 

UPUTE AUTORIMA I STUDENTIMA