• Upisi
 • Upis u prijediplomske studije

Upisi u prijediplomske studije

SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
UPISI U akademskoj 2023./2024. godini

 

Upisna kvota:  35 redovitih studenata

 

Prijava za upis na studijski program za sve kandidate izvodit će se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

 

Za upis na studijski program kandidati  moraju imati:

 1. završenu četverogodišnju srednju školu
 2. položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća triju obveznih predmeta*: 
  • Hrvatski jezik na razini B – 15% upisnih bodova
  • Matematika na razini B -  20% upisnih bodova
  • Strani jezik na razini B - 20% upisnih bodova

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

 1. položene izborne predmete: 
 • Kemija  – 20 % upisnih bodova (obvezno) 
 • Biologija  ili Fizika – 20 % upisnih bodova (nije obvezno)

 

Na temelju uspjeha u srednjoj školi kandidati mogu ostvariti maksimalno 25% upisnih bodova. 

 

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti:

 • položen ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini za strane državljane. 

 

Postupak odabira kandidata za upis utvrđuje se na način koji jamči ravnopravnost svih kandidata bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj,  invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob.

 

Upisi kandidata prema rang listi objavljenoj putem NISpVU sustava za Sveučilišni prijediplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika provodit će se:

 

 • u ljetnom roku: 21. srpnja 2023.
 • u jesenskom roku: 20. rujna 2023.

 

Obavijesti o upisu u I. godinu Sveučilišnog prijediplomskog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika u akademskoj 2023./2024. godini na Medicinskom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente i studije Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na mrežnoj stranici http://www.mefos.unios.hr, ili na telefon broj 031/399-625.

 

Raspored upisa biti će objavljen 19. srpnja 2023. godine ovdje, odnosno 18. rujna 2023. godine ovdje.

 

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.

Kandidati koji nisu prije objave konačnih rang-lista odjavili studijski program na kojemu ne namjeravaju studirati, a objavom konačnih rang-lista ostvare pravo upisa toga studijskog programa, no ne upišu ga, Medicinski fakultet Osijek zaračunat će oportunitetne troškove nastale zbog nepopunjenoga upisnog mjesta u iznosu ne manjemu od jedne godišnje školarine koja iznosi 1.230,00 €.

 

Odluka prema kojoj se naplaćuju troškovi nalazi se ovdje.

 

Preduvjet za upis u I. godinu Sveučilišnog prijediplomskog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika u akademskoj 2023./2024. godini na Medicinskom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij (donijeti na dan upisa) i priložena medicinska dokumentacija koja uključuje nalaz oftalmologa koji se odnosi na oštrinu vida i razlikovanje boja (donijeti na dan upisa).

 

 

Za upis u I. godinu Sveučilišnog prijediplomskog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 

 1. Dvije fotografije 4,5 x 3,5 cm
 2. Uplatnica na IBAN HR0825000091102014297 iznos od 47,00 €, poziv na broj: OIB studenta – 37 za troškove upisa, upisnih materijala, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora (primjer uplatnice ovdje)
 3. Liječnička potvrda oftalmologa, te liječnička potvrda osnovnih zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti (doktor opće prakse - obrazac liječničke potvrde nalazi se ovdje)
 4. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika) priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani
 5. Izvod iz matične knjige rođenih – priznaje se e-Izvadak iz MR generiran iz sustava e-Građani
 6. Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika)
 7. Svjedodžba državne mature (izvornik ili ovjerena preslika)
 8. Uvjerenje o prebivalištu – priznaje se e-Izvadak iz sustava e-Građani
 9. Preslik osobne iskaznice
 10. Za kandidate s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa
 11. Izjava za korištenje osobnih podataka (popunjava se na Fakultetu)