blank

Završetak studija

Obrasci koje studenti preddiplomskih studija, diplomskih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine te poslijediplomskih studija Medicinskog fakulteta Osijek ispunjavaju prilikom podnošenja zamolbe za izdavanje mišljenja od strane Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Osijek u svrhu  provođenja istraživanja vezanog za izradu završnog, diplomskog i doktorskog rada:

Obrasci za studente u vezi ishodovanja Mišljenja Etičkog Povjerenstva Medicinskog fakulteta Osijek


Dokumenti vezani za završni i diplomski rad

 


Dokumenti vezani uz poslijediplomske studije

Poslijediplomski studiji Medicinskog fakulteta Osijek

 


Upute pristupnicima prilikom predaje zamolbe s pripadajućom dokumentacijom naslovljene na Etičko povjerenstvo Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Podsjetnik za pristupnike prilikom predaje zamolbe naslovljene na Etičko povjerenstvo Medicinskog fakulteta Osijek (.docx)

 

 

 

webmail studomat  knjiznica alumni