• Mobilnost
  • Erasmus+

Erasmus+

Incoming

students

Odlazni

studenti

Zaposlenici

Otvoreni

natječaji mobilnosti

Bilateralna

suradnja

Kontakti

Korisni

linkovi

Aktualno

Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a obuhvaća razdoblje od 2021. do 2027. Opći je cilj programa cjeloživotnim učenjem podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi i šire, što pridonosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnoga građanstva. Nakon velikog uspjeha u razdoblju od 2014. do 2020. uloženo je još više truda da program Erasmus+ pruži priliku većem broju sudionika i širem spektru organizacija, a u prvom je planu njegov kvalitativni učinak i doprinos uključivijem i povezanijem, zelenijem i digitalnijem društvu.

 

Erasmus+ program obuhvaća sve zemlje članice EU, a visoka učilišta iz država sudionica mogu surađivati s onima iz susjednih država, balkanskih država koje nisu članice EU-a, Azije, Afrike i Latinske Amerike na razvoju svojih obrazovnih sustava. Jedan od ciljeva programa Erasmus+ u visokom obrazovanju jest modernizacija i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i u ostatku svijeta.
 

 

Cilj programa Erasmus+ u visokom obrazovanju jest modernizacija i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i u ostatku svijeta.

 

U okviru Erasmus+ programa realizira se međunarodna razmjena studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

 

Aktivnosti u okviru Erasmus+ programa na razini Fakulteta odvijaju se u koordinaciji sa Službom za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje se mogu dobiti detaljne informacije o mogućnostima prijave i realizacije mobilnosti.

 

Sva ulazna i izlazna mobilnost Medicinskog fakulteta Osijek mora se potvrditi ispunjavanjem navedenih obrazaca i dostaviti u Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja osobno ili na email:

Sandra Lustig, mag.oec.

email: sandra.lustig@mefos.hr

 

 

Erasmus kôd: HR OSIJEK01