• Studenti
  • Studentski zbor

Studentski zbor

 

Studentski zbor Medicinskog fakulteta Osijek je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Glavne zadaće Studentskog zbora su briga o provedbi i kvaliteti studijskih programa, unapređenju studentskog standarda i ostvarivanju studentskih prava te o drugim važnim pitanjima za studente Medicinskog fakulteta Osijek.
Također cilj je pomoći studentskim udrugama pri fakultetu te poticati suradnju s drugim studentskim zborovima medicinskih fakulteta i drugim organizacijama koje rade u interesu studenata.
Sastav Studentskog zbora čini devet (9) članova izabranih na studentskim izborima te njihovi zamjenici. Mandat člana zbora i njegovog zamjenika traje u pravilu 2 godine. Studentski zbor Medicinskog fakulteta Osijek funkcionira u skladu sa Statutom Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Osijek.
Studentski zbor:
- predlaže Fakultetskom vijeću donošenje Statuta Studentskog zbora kao i njegove izmjene i dopune
- Izvještava o studentskoj problematici Fakultetsko vijeće
- bira studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće, Odbore i Povjerenstva fakulteta
- donosi plan i program rada Studentskog zbora
- imenuje studentskog pravobranitelja na način utvrđen Statutom
- brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente Fakulteta
- potiče izvannastavne aktivnosti studenata Fakulteta
- obavlja druge poslove od interesa za studente Fakulteta
- organizira Brucošijadu

 

Instagram: @sz_mefos
Facebook: @sz.mefos

 

Luka Medić - predsjednik Studentskog Zbora

 

Članovi skupštine Studentskog Zbora

 

Luka Medić (lmedic@mefos.hr)

zamjena - Ena Kolak

Petra Lukač (plukac@mefos.hr)

zamjena - Klara Jurišić

Ante Listeš (alistes@mefos.hr)

zamjena - Kaja Lukač

Ivan Balić (ibalic@mefos.hr)

zamjena - Josip Kajan

Ivan Prigl (iprigl@mefos.hr)

zamjena - Lana Lukenda

Christian Kurina (ckurina@mefos.hr)

zamjena - Lara Paić

Lea Arambašić (larambasic@mefos.hr)

zamjena - Mia Sunković

Klara Žuljević (kzuljevic@mefos.hr)

zamjena - Zvonimir Grgić

Lucija Barić (lbaric@mefos.hr)

zamjena - Hrvoje Nikolić

 

Odluka o konačnim rezultatima izbora za izbor studentskih predstavnika i njihovih zamjenika  u Studentski zbor Medicinskog fakulteta Osijek (.pdf)