• Studijski programi
  • Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina na njemačkom jeziku

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina na njemačkom jeziku

Nositelj studija

 

Medicinski fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Voditelj studijskog programa:

 

izv. prof. dr. sc. Aleksandar Kibel

 
Trajanje studija i ECTS bodovi
 
  • 6 akademskih godina (12 semestara), 360 ECTS bodova
  • Studij završava polaganjem svih ispita, izradom i obranom diplomskog rada.

 

 
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija
 
  • naziv: doktor/doktorica medicine
  • kratica naziva: dr.med.

 

 
Uvjeti za upis na studij
 

Pravo upisa u 1. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na njemačkom jeziku imaju pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od minimalno četiri godine i pristupili državnoj maturi (Das Abitur).

Odabir pristupnika obavlja se na temelju rezultata razredbenog postupka.

Razredbeni postupak sadržava bodove ostvarene na:

1.            temelju uspjeha postignutog na državnoj maturi- maksimalno 200 bodova

2.            provjeri sposobnosti kandidata (provjera znanja, provođenje testa s fokusom na kognitivne

              vještine i osobne kvalitete kandidata i razgovor s povjerenstvom)- maksimalno 500 bodova

3.            provjeri motiviranosti kandidata i temeljem prethodnih kvalifikacija (npr.: volonterski rad u

              zdravstvenim ustanovama) - maksimalno 300 bodova

 

Prijave na Natječaj za upis odvijaju se putem mrežne stranice: http://www.mefos.unios.hr/index.php/de/

link za pristup prijavnom obrascu https://www.medizinstudieren.jetzt/ (kliknuti na „jetzt bewerben“)

 

 
Kompetencije koje se stječu završetkom studija

 

Profesionalni status reguliran je Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine 124/09) i usaglašen s odrednicama Direktive 2005/36/EC Europske komisije.

 

Tijekom ovog studija studenti stječu znanja iz općeobrazovnih, temeljnih medicinskih, predkliničkih, kliničkih i javno-zdravstvenih predmeta. Kroz različite oblike nastave, kao i radom u kliničim odjelima naučeni su rješavati konkretne probleme iz liječničke prakse.

 
 
Mogućnost nastavka obrazovanja

 

Završeni studij medicine izvrstan je temelj za dodatnu, znanstveno orijentiranu, edukaciju na poslijediplomskome doktorskom studiju ili brojnim specijalističkim poslijediplomskim studijima na našem Fakultetu, kao i sličnim visoko-obrazovnim institucijama u zemlji i svijetu.