• Studijski programi
  • Sveučilišni prijediplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Sveučilišni prijediplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Nositelj studija

 

Medicinski fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Voditelj studijskog programa:

 

prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac

 
 
Trajanje studija i ECTS bodovi
 
  • 3 akademske godine (6 semestara), 180 ECTS bodova
  • Preddiplomski sveučilišni studij završava polaganjem svih ispita, izradom i obranom završnog rada.

 

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

 

  • naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) medicinsko laboratorijske dijagnostike
  • kratica naziva: univ. bacc. med. lab. diag.

 

 

Uvjeti za upis na studij

 

Uvjet za upis na studij je završena četverogodišnja srednja škola, položen obavezni dio državne mature i položen izborni predmet biologija ili fizika.

 

Prijave za studij odvijaju se istovremeno s odabirom ispita državne mature putem sustava NISpVU i to preko mrežne stranice: https://www.postani-student.hr/

 

Pristupnici za upis na studijski program rangiraju se prema ostvarenim bodovima na temelju vrednovanja uspjeha u srednjoj školi, rezultata državne mature i dodatnih postignuća.

 

Detalje vezano uz upis možete naći ovdje.

 

 

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

 

Po završetku studija prvostupnici medicinsko laboratorijske dijagnostike sposobni su za rad u kliničkim dijagnostičkim laboratorijima zdravstvenih ustanova, ali i za rad na sveučilištima, znanstvenim institutima, biotehnološkim i/ili farmaceutskim kompanijama. 

 

Nakon završetka studija medicinske laboratorijske dijagnostike zapošljavanje studenta je regulirano Zakonom o djelatnostima u zdravstvu („Narodne novine“ broj 87/09.). Profesija prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike nalazi se u popisu akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica (Narodne novine 50/15), u Šifrarniku Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pod šifrom 747, u Bazi stečenih obrazovanja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u Bazi reguliranih profesija u EU, te u Bazi reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (Ured RNIC/NARIC).

 

 

Mogućnost nastavka obrazovanja

 

Po završetku preddiplomskoga sveučilišnog studija medicinsko laboratorijske dijagnostike, student može nastaviti studij na diplomskom sveučilišnom studiju medicinsko laboratorijske dijagnostike i steći kvalifikaciju magistra znanosti. Minimalna ocjena koju je student trebao ostvariti na preddiplomskom sveučilišnom studiju kako bi se prijavio na upis na diplomski sveučilišni studij je 3,5. Uvjete za nastavak studija u drugim područjima studija određuje visoko učilište koje provodi taj studij.