• Fakultet
 • Alumni

Alumni

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Medicinski fakultet Osijek

 

Josipa Huttlera 4

31 000 Osijek

 

Tel: 031 512 800

E-mail: alumni@mefos.hr

Udruga bivših studenata Medicinskog fakulteta Osijek

 

 

Članovi Predsjedništva Društva:
 
Doc.dr.sc. Ivana Jukić, dr.med., predsjednica Društva
Dr.sc. Marko Stupin, dr.med., zamjenik predsjednice Društva
Doc.dr.sc. Antonio Kokot, dr.med.
Izv.prof.dr.sc. Ana Stupin, dr.med.
Dr.sc. Mateja Batnožić Varga, dr.med.
 
 
Tajnik Društva:


Dr.sc. Hrvoje Roguljić, dr.med.

 

 

 

Ciljevi i područja djelovanja Udruge su:

 • povezivanje i udruživanje studenata koji su završili jedan od studijskih programa Medicinskog fakulteta Osijek, a stručno i radno su povezani s Medicinskim fakultetom
 • očuvanje tradicije i promicanja ugleda programa liječničkog i učiteljskog poziva
 • izgradnja suradnje sadašnjih i bivših studenata
 • uspostava i razvijanje suradnje s ustanovama u kojima rade bivši studenti
 • poticanje i unapređivanje znanstvenih, stručnih i kulturnih aktivnosti članova
 • Udruga sukladno ciljevima udruge djeluje na području medicine.

 

 

Djelatnost Udruge je:

 • promicanje ugleda liječničke i obrazovne djelatnosti
 • razvijanje suradnje između Medicinskog fakulteta u Osijeku i drugih srodnih obrazovnih znanstvenih i stručnih ustanova u kojima rade diplomirani studenti Medicinskog fakulteta u Osijeku
 • unapređivanje djelatnosti Medicinskog fakulteta u Osijeku i promocija boljitka Medicinskog fakulteta kao institucije, poticanje i unapređivanje stručnih, znanstvenih i praktičnih aktivnosti svoga članstva
 • sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj razmjeni organiziranjem okruglih stolova o značajnim pitanjima
 • poticanje organiziranja skupova i predavanja za članove Udruge
 • organiziranje i realizacijom različitih programa i projekata s područja odgoja i obrazovanja i njima graničnih znanosti,
 • suradnja s drugim udrugama diplomiranih studenata te strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • znanstvena i stručna suradnja s Medicinskim fakultetom u Osijeku, pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima
 • suradnja sa Studentskim zborom i ostalim organizacijama studenata
 • kontinuirani pristup knjižnici Medicinskog fakulteta u Osijeka i svim njegovim publikacijama
 • organiziranjem susreta apsolvenata Medicinskog fakulteta u Osijeku
 • obavještavanje o djelatnostima Medicinskog fakulteta u Osijeku, događanjima Udruge te akcijama koje se tiču osobnog i profesionalnog razvoja članstva
 • izdavanje glasila Udruge te znanstvenih i stručnih publikacija sukladno Zakonu o izdavačkoj djelatnosti
 • organiziranje susreta Udruge.

Udruga Alumni MEFOS  poziva sve bivše studente Medicinskog fakulteta Osijek, ukoliko još nisu, da se uključe u rad Udruge.

Članom Udruge mogu postati svi oni koji su završili preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski studij te poslijediplomski studij Medicinskog fakulteta Osijek.

 

Postani članom Alumni MEFOS ispunjavanjem online Pristupnice. Ispunjena pristupnica dostavlja se elektroničkom poštom na alumni@mefos.hr.

Osobni podaci
Prezime *
Prezime na diplomi *
Ime *
Datum rođenja *
OIB *
Adresa stanovanja
E-mail *
Kontakt telefon
Akademski podaci
Završeni studijski program
Godina završetka studijskog programa
Specijalizacija / akademski stupanj / znanstveno-nastavno zvanje
Podaci o zaposlenju
Podaci o zaposlenju

Potpisivanjem pristupnice, prihvaćaju se ciljevi Udruge, te prava i obveze članstva utvrđeni Statutom.

Pošalji pristupne podatke