• Mobilnost
  • ECTS MA

ECTS MA - Foundation of ECTS Medicine Association

ECTS MA, osnovana 2004. godine, je pravna udruga čiji su članovi medicinski fakulteti iz zemalja Europske unije, uključujući Švicarsku i Norvešku. Cilj ove udruge je optimizacija razmjene studenata medicine unutar EU korištenjem Europskog sustava prijenosa i prikupljanja bodova, ECTS (od engl. European Credit Transfer and Accumulation System).

Medicinski fakultet Osijek član je ECTS MA, koja danas broji oko 45 članova. Akademski Erasmus+ koordinator MEFOS-a prati rad i sudjeluje na godišnjim sastancima udruge.

 

https://www.mf.uni-lj.si/ectsma/about?q=%2Fectsma%2Fabout