• Fakultet
  • AAI@EduHr i e-pošta

 AAI@EduHr i e-pošta 

Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr

 

Obrada osobnih podataka koju provodi matična ustanova u sustavu AAI@EduHr

 

Zašto prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke?

 

Medicinski fakultet Osijek je matična ustanova - davatelj elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr. Vaši osobni podaci pohranjeni u našem LDAP imeniku služe tome da Vam omoguće korištenje usluga dostupnih kroz sustave AAI@EduHr, eduGAIN i eduroam osiguravajući pri tom pouzdanu, sigurnu i unificiranu prijavu za korištenje tih usluga.

 

Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?

 

Podaci koji mogu biti pohranjeni u našem LDAP imeniku popisani su na adresi:

https://www.aaiedu.hr/o-sustavu/imenicke-sheme/shema

Sve podatke koji su o vama pohranjeni u LDAP imeniku možete vidjeti (nakon prijave svojom korisničkom oznakom i zaporkom) kroz sučelje za održavanje imenika na adresi:

https://vukovar2.mefos.hr/ldap/

Osim navedenih, prikupljamo i podatke o korištenju vašeg elektroničkog identiteta na način da bilježimo vrijeme i podatke o uređaju i sustavu preko kojeg je stigao zahtjev.

 

S kim dijelimo vaše osobne podatke?

 

Da bismo vam omogućili pristup uslugama, potrebnu razinu sigurnosti i kvalitete usluga unutar sustava, u trenutku pristupa nekoj usluzi u sustavu AAI@EduHr usluzi možemo proslijediti neke vaše osobne podatke. Točan popis podataka koje prosljeđujemo pojedinoj usluzi možete za svaku pojedinu uslugu pronaći na adresi:

https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/web-aplikacije

 

Koliko čuvamo vaše podatke?

 

Podatke o korištenju vašeg elektroničkog identiteta čuvamo 24 mjeseca (kako bismo mogli osigurati razinu sigurnosti i kvalitete usluge te zadovoljiti zakonske obaveze).

Po gubitku prava na e-identitet vaše osobne podatke brišemo iz LDAP imenika nakon najviše 90 dana.

 

Koja su vaša prava?

 

Vaša su prava, sukladno uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup osobnim podacima koje prikupljamo, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ukoliko su oni neispravni ili su izmijenjeni.

 

Procedura za informacijsko održavanje LDAP imenika

 

 

Sustav AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Svaka ustanova iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja koja je uključena u sustav AAI@EduHr ima vlastitu bazu (tzv. LDAP imenik) u kojoj su pohranjeni elektronički identiteti korisnika iz te ustanove.

 

Prilikom dodjele elektroničkog identiteta svaki korisnik dobiva jedinstvenu korisničku oznaku i zaporku koje mora unijeti prilikom korištenja usluga pristupa mreži, kao i prilikom prijave u različite web aplikacije koje koriste AAI@EduHr infrastrukturu za autentikaciju i autorizaciju korisnika.

 

Korisnici imaju pravo na elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr dokle god traje njihova povezanost s matičnom ustanovom u kojoj su elektronički identitet dobili. Korisnici koji zaborave svoju korisničku oznaku ili zaporku u sustavu AAI@EduHr za provjeru ispravnosti elektroničkog identiteta i postavljanje nove zaporke trebaju se obratiti osobi ili službi koja im je dodijelila elektronički identitet.

 

Procedura za dodjeljivanje e – identiteta

 

Na Medicinskom fakultetu Osijek za informacijsko održavanje imenika zadužen je administrator elektroničkog (LDAP) imenika ustanove koji informira korisnike kojeg registriraju o svrsi obrade kojoj su podaci namijenjeni, mogućim korisnicima podataka kao i mogućim posljedicama uskrate podataka te zatražiti njegov pisani pristanak za upisivanje u imenik ustanove.

 

Identiteti se dodjeljuju prema sljedećim pravilima:

 

Studenti brucoši dobivaju svoj AAI@EduHr korisnički račun prilikom upisa na

fakultet. Ostali studenti, stalno zaposleni nastavnici, nenastavno osoblje i vanjski

suradnici AAI@EduHr korisnički račun mogu dobiti u Informatičkoj službi nakon

predočenja identifikacijske isprave, nakon čega im se izdaje korisničko ime oblika

iprezime@mefos.hr i pripadajuća lozinka.

 

–  djelatnici se nakon zaposlenja mogu obratiti administratoru elektroničkog (LDAP) imenika ustanove i zatražiti otvaranje korisničkog računa, te podatke o AAI@EduHr korisničkom računu. Korisnički račun se otvara na razdoblje trajanja ugovora o radu i ukida se prestankom radnog odnosa.

 

–  vanjski suradnici na zahtjev mogu dobiti AAI@EduHr korisnički račun, tako da se obrate administratoru elektroničkog (LDAP) imenika ustanove, te im se uz provjeru njihovog statusa otvara korisnički račun.

 

Dokument s podacima o AAI korisničkom računu korisnicima se uručuje osobno nakon provjere identiteta. U izvanrednim situacijama moguće je i slanje podataka poštom.

 

VAŽNO: po otvaranju elektroničkog identiteta obavezni ste svoju zaporku promijeniti u roku 48 sati. Ukoliko to ne učinite, možete se svojim elektroničkim identitetom prijaviti još 5 puta nakon čega se elektronički identitet zaključava.

Jednom zaključan elektronički identitet može otključati samo administrator imenika promjenom zaporke korisnika.

Zaporku možete promijeniti kroz sučelje na adresi: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke