• Ustroj
 • Odbori i povjerenstva fakulteta

Odbori i povjerenstva fakulteta

Odbor za nastavu i studente
 1. prof. dr. sc. Andrijana Včeva, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Siniša Šijanović
 3. prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac
 4. izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun
 5. izv. prof. dr. sc. Ivan Miškulin
 6. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Brkić
 7. izv. prof. dr. sc. Ivana Jukić
 8. doc. dr. sc. Aleksandar Kibel
 9. Luka Medić, student

 

Etičko povjerenstvo
 1. izv. prof. dr. sc. Suzana Mimica, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Jasminka Milas-Ahić
 3. prof. dr. sc. Robert Selthofer
 4. mr. spec. Iris Broman, dr. vet. med.
 5. Christian Kurina, student

Administrativna podrška povjerenstvu:

 • Sandra Lustig, dipl.oec.

 

Odbor za poslijediplomske studije
 1. izv. prof. dr. sc. Ines Bilić-Čurčić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Slavica Kvolik
 3. prof. dr. sc. Dunja Degmečić
 4. izv. prof. dr. sc. Suzana Matić
 5. doc. dr. sc. Stjepan Jurić
 6. doc. dr. sc. Marko Stupin
 7. doc. dr. sc. Sandra Šarić

 

Odbor za znanost
 1. prof. dr. sc. Ines Drenjančević, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Dario Faj
 3. prof. dr. sc. Marija Heffer
 4. prof. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić
 5. prof. dr. sc. Jasenka Wagner-Kostadinović
 6. izv. prof. dr. sc. Ana Stupin
 7. izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig-Ćurković
 8. izv. prof. dr. sc. Stana Tokić
 9. doc. dr. sc. Tajana Turk

 

Odbor za završne i diplomske radove
 1. doc. dr. sc Katarina Mišković Špoljarić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Vesna Milas
 3. izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac
 4. izv. prof. dr. sc. Nikola Bijelić
 5. izv. prof. dr. sc. Martina Mihalj
 6. doc. dr. sc. Marija Raguž
 7. dr. sc. Kristina Kralik, pred.

 

Povjerenstvo za laboratorijsku medicinu
 1. prof. dr. sc. Jasenka Wagner-Kostadinović, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Ksenija Marjanović
 3. izv. prof. dr. sc. Nikola Bijelić
 4. doc. dr. sc. Zrinka Mihaljević
 5. doc. dr. sc. Teuta Opačak-Bernardi
 6. doc. dr. sc. Maja Bogdan
 7. doc. dr. sc. Dario Mandić
 8. dr. sc. biomed. Tea Omanović Kolarić
 9. mr. spec. Iris Broman, dr. vet. med.

 

 

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
 1. prof. dr. sc. Davor Jančuljak, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun
 3. izv. prof. dr. sc. Ivan Radoš
 4. doc. dr. sc. Dalibor Divković
 5. dr. sc. biomed. Damir Mihić

 

 

 

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti
 1. prof. dr. sc. Marija Heffer, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Ines Drenjančević
 3. prof. dr. sc. Andrijana Včeva
 4. prof. dr. sc. Dario Faj
 5. prof. dr. sc. Maja Miškulin
 6. prof. dr. sc. Dunja Degmečić
 7. izv. prof. dr. sc. Ines Bilić-Ćurčić
 8. izv. prof. dr. sc. Krešimir Šolić
 9. doc. dr. sc. Dalibor Divković

 

Povjerenstvo za sudsko-medicinska vještačenja
 1. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Siniša Šijanović
 3. izv. prof. dr. sc. Goran Kondža
 4. izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun
 5. izv. prof. dr. sc. Stana Tokić
 6. doc. dr. sc. Boris Dumenčić
 7. doc. dr. sc. Grgur Dulić

 

Povjerenstvo za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
 1. izv. prof. dr. sc. Antonio Kokot, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević
 3. izv. prof. dr. sc. Ivan Miškulin
 4. dr. sc. biomed. Edi Rođak
 5. dr. sc. biomed. Damir Mihić
 6. Mato Lukić, vanjski član
 7. Josip Kajan, student

 

Povjerenstvo za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina na njemačkom jeziku
 1. prof. dr. sc. Siniša Šijanović, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Andrijana Včeva
 3. prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac
 4. izv. prof. dr. sc. Ana Stupin
 5. izv. prof. dr. sc. Suzana Mimica
 6. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Brkić
 7. doc. dr. sc. Aleksandar Kibel
 8. doc. dr. sc. Darija Šnajder Mujkić
 9. Franciska Ćurčić, studentica 2. godine Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina na njemačkom jeziku

Administrativna podrška povjerenstvu:

 • Sanja Čučković, dipl.iur.

 

 
Povjerenstvo za nagrade i priznanja
 1. prof. dr. sc. Andrijana Včeva, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Ines Drenjančević
 3. izv. prof. dr. sc. Ines Bilić-Ćurčić
 4. Domagoj Loinjak
 5. Mirna Osmanagić