• Studijski programi
  • Sveučilišni diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Sveučilišni diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Nositelj studija

 

Medicinski fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Voditelj studijskog programa:

 

prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac

 
 
Trajanje studija i ECTS bodovi
 
  • 2 akademske godine (4 semestra), 120 ECTS bodova
  • Diplomski sveučilišni studij završava polaganjem svih ispita, izradom i obranom diplomskog rada.
 
 
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija
 
  • naziv: sveučilišni/a magistar/magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike 
  • kratica naziva: univ. mag. med. lab. diag.
 
 
Uvjeti za upis na studij
 

Polazeći od načela ravnopravnosti te vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje su:

 

  • završile sveučilišni preddiplomski studij medicinsko laboratorijske dijagnostike (180 ECTS)
  • završile stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS uz određivanje razlikovnih ispita
  • završile slični stručni ili sveučilišni preddiplomski studij (područje laboratorijske biomedicine i zdravstva) uzodređivanje razlikovnih ispita
  • imaju prosjek ocjena najmanje 3,5

 

Odabir kandidata vrši se putem razredbenog postupka tijekom kojeg se na transparentan način odabiru najbolji kandidati. Postupak odabira pristupnika za upis utvrđuje se na način koji jamči ravnopravnost svih pristupnika bezobzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj, invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob.

 

Detalje vezano uz upis možete naći ovdje.

 
 
Kompetencije koje se stječu završetkom studija

 

Po završetku ovog studija magistri medicinsko laboratorijske dijagnostike kompetentni su za samostalan rad u medicinsko-laboratorijskoj djelatnosti u ustanovama u sustavu zdravstvene zaštite, u kliničkim dijagnostičkim laboratorijima za kliničku biokemiju, laboratorijsku hematologiju, humanu genetiku, medicinsku mikrobiologiju, imunologiju, citologiju, histopatologiju, toksikologiju, transfuzijsku medicinu, medicinsku genetiku, nuklearnu medicinu i molekularnu dijagnostiku. 

 

Stečna znanja i vještine omogućavaju magistrima medicinsko laboratorijske dijagnostike aktivno uključivanje u znanstveno-istraživački rad, kao i prenošenje znanja i vještina radom na sveučilištima i znanstvenim institutima.

 
 
Mogućnost nastavka obrazovanja

 

Nakon završetka ovog studijskog programa, magistri medicinsko laboratorijske dijagnostike mogu upisati poslijediplomski sveučilišni studij (u trajanju 3 godine, 180 ECTS) i/ili poslijediplomski specijalistički studij (u trajanju od jedne do dvije godine) pri visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu.