• Studenti
  • Mentorski sustav

Mentorski sustav

Program „Student mentor“ dugi niz godina provodi Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska (CroMSIC). „Učimo kako bismo podučavali“ nit je vodilja ovog programa koji stvara mnoga prijateljstva, suradnje te olakšava studentima Medicinskog fakulteta u Osijeku uspješno savladavanje gradiva i svih prepreka. Nakon završene prve godine studija medicine, studenti se mogu prijaviti da budu mentori nekome od budućih studenata. Parove mentor-student sastavljaju se abecednim poretkom, no ako student želi biti mentor određenom kolegi, to može naznačiti prilikom prijave. Prijave se odvijaju putem uniformnog obrasca kojeg sastavlja CroMSIC te se spomenuti obrazac šalje svim studijskim godinama studija medicine. Jedan student može biti mentor nekolicini studenata mlađih generacija, no naravno nastoji se prednost dati kolegama koji su upravo završili prvu godinu kako bismo našim brucošima osigurali najažurnije informacije.