• Fakultet
  • Sustav kvalitete

Sustav kvalitete

Sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete Medicinskog fakulteta Osijek temelji se na načelima, kriterijima i metodama za planiranje, praćenje, vrednovanje i predlaganje mjera unapređivanja sustava, sukladno mjerilima navedenim u Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Standardima i uputama za osiguranje kvalitete u europskom visokoobrazovnom prostoru (The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area, ESG), Statutu Sveučilišta u Osijeku i Statutu Medicinskoga fakulteta Osijek. Pored Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete definiran je i Pravilnikom o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja Medicinskog fakulteta Osijek te Priručnikom za kvalitetu Medicinskog fakulteta Osijek.

 

Cilj sustava za unaprjeđivanje kvalitete Medicinskog fakulteta Osijek je izgradnja institucijskog mehanizma za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja Fakulteta.

 

Politika kvalitete Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku temelji se na trajnom opredjeljenju udovoljavanja visokoj razini kvalitete i konkurentnosti, zadovoljstvu svih dionika, stalnoj izobrazbi i usavršavanju te dobroj komunikaciji u poslovnom i radnom okružju.

 

Temeljem Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na Fakultetu osnovan je Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Ured djeluje usklađeno sa Sveučilišnim centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja i odgovoran je za osiguranje i unaprjeđivanje kvalitete na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Temeljna djelatnost Ureda je da daje inicijative i provodi razvojne programe, definirane standarde i kriterije u suradnji s Sveučilišnim Centrom za kvalitetu, surađuje s Povjerenstvom za kvalitetu, koordinira i provodi postupke vrednovanja, potiče stručno usavršavanje nastavnika, suradnika, rukovoditelja i administrativnog osoblja u području kvalitete, a u svrhu kontinuiranog osiguranja i unaprjeđenja kvalitete.

 

Na Medicinskom fakultetu Osijek djeluje Povjerenstvo za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja koje surađuje s Uredom za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, te Centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Povjerenstvo za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

  • izv. prof. dr. sc. Antonio Kokot, predsjednik
  • izv. prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević
  • doc. dr. sc. Ivan Miškulin
  • Edi Rođak, asistent
  • Damir Mihić, asistent
  • Mato Lukić, vanjski član
  • Klara Žuljević, studentica

 

Rezultati Jedinstvene sveučilišne studentske ankete po akademskim godinama

 

 

Međunarodni dokumenti

 

 

Nacionalni dokumenti

 

Dokumenti na razini Sveučilišta

 

Dokumenti na razini Fakulteta