• Studijski programi
  • Akademski kalendar

Akademski kalendar

  • 1. Nastava na sveučilišnim prijediplomskim studijima, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijima, sveučilišnim diplomskim studijima te na stručnim prijediplomskim studijima, koji se izvode na sveučilišnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2023./2024. godini započinje 2. listopada 2023. godine.
  • 2. Nastava u zimskom semestru u akademskoj 2023./2024. godini izvodi se od 2. listopada 2023. godine do 21. prosinca 2023. godine te od 8. siječnja do 26. siječnja 2024. godine.
  • 3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 22. prosinca 2023. do 5. siječnja 2024. godine.
  • 4. Zimski ispitni rok traje od 29. siječnja do 23. veljače 2024. godine.
  • 5. Nastava u ljetnom semestru u akademskoj 2023./2024. godini izvodi se od 26. veljače do 7. lipnja 2024. godine.
  • 6. Ljetni ispitni rok traje od 10. lipnja do 12. srpnja 2024. godine.
  • 7. Jesenski ispitni rok traje od 26. kolovoza do 27. rujna 2024. godine.
  • 8. Sveučilišne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koje u akademskoj godini 2023./2024. izvode nastavu u turnusima ili blok nastavu mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu utvrđenog u točkama 2. i 5.
  • 9. Sveta misa povodom početka nove akademske 2023./2024. godine održat će se  8. listopada 2023. godine, a Sveta misa zahvalnica za kraj akademske godine održat će se 9. lipnja 2024. godine.

 

Odluka o nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2023./2024.

Odluka o nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2022./2023.