• Studijski programi
  • Akademski kalendar

Akademski kalendar

  • 1. Nastava na preddiplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima te na preddiplomskim stručnim studijima, koji se izvode na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2022 ./2023. godini započinje 3. listopada 2022. godine.
  • 2. Nastava u zimskom semestru u akademskoj 2022./2023. godini održava se od 3. listopada 2022. godine do 27. siječnja 2023. godine.
  • 3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 24. prosinca 2022. do 6. siječnja 2023. godine.
  • 4. Zimski ispitni rok traje od 30. siječnja do 24. veljače 2023. godine.
  • 5. Nastava u ljetnom semestru u akademskoj 2022./2023. godini održava se od 27. veljače do 9. lipnja 2023. godine.
  • 6. Ljetni ispitni rok traje od 12. lipnja do 14. srpnja 2023. godine.
  • 7. Jesenski ispitni rok traje od 28. kolovoza do 29. rujna 2023. godine.
  • 8. Znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koje u akademskoj godini 2022./2023. izvode nastavu u turnusima ili blok nastavu mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu utvrđenog u točkama 2. i 5.
  • 9. Sveta misa povodom početka nove akademske 2022./2023. godine održat će se  9. listopada 2022. godine, a misa zahvalnica za kraj akademske godine održat će se 9. srpnja 2023. godine.

 

 

Odluka o nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2022./2023.