• Studijski programi
  • Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Farmacija

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Farmacija

Nositelj zajedničkog studija:


Medicinski fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Izvoditelji zajedničkog studija:


Medicinski fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Razina studijskog programa:

 

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij


Znanstveno područje i polje studija:

 

Biomedicina i zdravstvo; Farmacija


Način izvođenja studija:

 

Redoviti studij 


Jezik na kojem se studij izvodi:

 

Hrvatski jezik 


Trajanje studija i ECTS bodovi


•    5 akademskih godina (10 semestara), 300 ECTS bodova
•    Studij završava polaganjem svih ispita, izradom i obranom diplomskog rada.


Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:


•    naziv: sveučilišni/a magistar/magistra farmacije
•    kratica naziva: univ. mag. pharm.


Akademski/stručni naziv na engleskom:

 

University Master of Pharmacy (M.Pharm.) 


Uvjeti za upis na studij:


Završena četverogodišnja srednja škola, položen obavezni dio državne mature i položeni izborni predmeti: kemija i/ili biologija.


Prijave za studij odvijaju se istovremeno s odabirom ispita državne mature putem sustava NISpVU i to preko mrežne stranice: https://www.postani-student.hr/

 

Pristupnici za upis na studijski program rangiraju se prema ostvarenim bodovima na temelju vrednovanja uspjeha u srednjoj školi, rezultata državne mature i dodatnih postignuća.

Detalje vezano uz upis možete naći ovdje.

 

Mogućnost nastavka obrazovanja:


Nakon završetka ovog studijskog programa magistri farmacije mogu upisati poslijediplomski doktorski sveučilišni studij (u trajanju od tri godine, 180 ECTS) i/ili poslijediplomski specijalistički studij (u trajanju od jedne do dvije godine) pri visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu. 


Mogućnost zapošljavanja u:

 

javnim i bolničkim ljekarnama, zdravstvenim institucijama, visokoškolskim institucijama, agencijama za lijekove i medicinske proizvode, farmaceutskoj industriji, istraživačkim, proizvodno-tehnološkim i analitičkim laboratorijima.