• Suradnja
  • Bilateralna suradnja

Bilateralna suradnja

Međunarodna bilateralna suradnja

 

Medicinski fakultet Osijek ima i potpisane Sporazume o nastavnom, znanstvenoistraživačkoj, stručnoj i ostaloj suradnji sa:

 

  • University of Kaposvar, Institute of Diagnostic Imaging and Radiation Oncology (Mađarska)
  • Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet (Bosna i Hercegovina)
  • Sveučilište u Mostaru, Medicinski fakultet Mostar (Bosna i Hercegovina)
  • Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet (Srbija)
  • University of Pecs (Mađarska)