• Suradnja
  • Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

Medicinski fakultet Osijek svoje aktivnosti usmjerio je na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u Europi i svijetu, poticanju mobilnosti studenata, nastavnika, nenastavnog osoblja te sudjelovanju u međunarodnim projektima i programima s područja visokog obrazovanja.

Međusobno povezivanje sveučilišta preduvjet je efikasnom i kvalitetnom obrazovanju kadrova, stoga Fakultet kroz međunarodnu suradnju želi povećati broj sudjelovanja svojih nastavnika i studenata, ali i nenastavnog osoblja u programima međunarodne razmjene i mobilnosti s europskim i svjetskim sveučilištima.

Prepoznajući važnost međunarodne suradnje, Medicinski fakultet Osijek uključen je u međunarodne sveučilišne mreže mobilnosti, te međunarodne znanstvene i stručne istraživačke projekte. 

U cilju unaprjeđenja međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta ulažu se značajni napori kako bi se povećala suradnja s akademskim partnerima u zemlji i inozemstvu te osigurao stalni nadzor i rast kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti nastavnog, znanstvenog i stručnog rada.

 

Međunarodna suradnja Medicinskog fakulteta Osijek ostvaruje se putem bilateralnih međunarodnih ugovora, međunarodnih sveučilišnih mreža te međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih organizacija

 

Medicinski fakultet Osijek uključen je u rad međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih organizacija:

RECOOP

COST

ORPHEUS