• Upisi
  • Pravila participiranja u troškovima studija

Pravila participiranja u troškovima studija

Puni iznos participacije u troškovima studija (u daljnjem tekstu: participacija) za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2022./2023. na znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iznosi:

 

a) 5.500,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti, odnosno u nastavnom području društvenih i humanističkih struka (osim studija Kineziologije) te za studije Matematike,

 

b) 7.370,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti, odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studij Fizike i Kineziologije,

 

c) 9.240,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicinskih i zdravstvenih te prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom području struka biomedicine i zdravstva i za umjetničke studije.

 

Participaciju redovitih studenata koji u akademskoj godini 2022./2023. po prvi puta upisuju I. godinu studija u cijelosti podmiruje Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU koji u akademskoj godini 2022./2023. po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Navedena se participacija podmiruje u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Studenti koji nisu državljani RH ili država članica EU, koji će studirati u statusu redovitih studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) najviše u visini trostrukog iznosa participacije ovisno o znanstvenom, odnosno umjetničkom području pripadajućeg studija.

 

Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije za odgovarajući studij.

 

Student koji je već koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja na nekoj od znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica u RH i u akademskoj godini 2022./2023. upisuje I. godinu redovitog studija iste razine na nekoj od sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija. Pravo na redoviti studij uz subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja na višim godinama student ostvaruje sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta.