• Ustroj
  • Kabinet vještina

Kabinet vještina

Kabinet vještina Medicinskog fakulteta Osijek renoviran je i opremljen novom opremom za osnovno i napredno održavanje života odraslih i djece. Dijelovi kabinete namijenjeni su učenju vještina temeljnog i naprednog održavanja života, prvoj pomoći i oživljavanju traumatiziranih pacijenata, djece i učenju vještina neophodnih u obavljanju posla liječnika obiteljske medicine ili drugih liječničkih struka poput hitne medicine, urologije i sl. U kabinetu vještina je seminarska dvorana sa 30 mjesta u kojoj će se održavati teoretska nastava za polaznike prije početka rada u grupama.

Opremu Kabineta vještina čine lutke za temeljno i napredno održavanje života odraslih i djece, za zbrinjavanje traumatiziranih pacijenata, primarnu obradu rana, imobilizaciju i transport unesrećenog, kateterizaciju, palpaciju promjena na dojci i koži, uspostavu venskog puta, intravensku, subkutanu i intramuskularnu terapiju, EKG, specifični pacijentov monitoring i druga oprema.

Voditeljica kabineta je prof.dr.sc. Slavica Kvolik, predsjednica Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli. Stručni suradnici  su Dr. Višnja Ikić, instruktorica Europskog društva za reanimaciju (ERC) i direktorica ERC ALS tečajeva, te instruktori ERC Nenad Nešković (ITLS, ko-direktor), Sonja Škiljić i Hrvoje Vinković za BLS i ALS. U rad kabineta uključiti će se u svojim domenama nastavnici pedijatrije, interne medicine, obiteljske i hitne medicine i drugi. 

U kabinetu vještina uz redovitu nastavu za studente Medicine nastaviti će se održavanje tečajeva Znanje vještina u organizaciji EMSA te drugi tečajevi pod pokroviteljstvom Medicinskog fakulteta Osijek.

 

Voditelj kabineta vještina:

prof.dr.sc. Slavica Kvolik