• Studijski programi
  • Cjeloživotno obrazovanje

Cjeloživotno obrazovanje

Upute za izradu programa cjeloživotnog učenja usklađenog sa standardima skupova ishoda učenja upisanim u Registru HKO

 

Pri izradi programa cjeloživotnog učenja obvezna je primjena Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju, primjena Zakona o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru (NN, br. 22/13, 41/16 – Odluka USRH) i pratećeg Pravilnika o Registru HKO-a (NN, br. 62/2014). Skupovi ishoda učenja (postojeći) koji su upisani u Registru HKO-a se preuzimaju iz Registra HKO-a zajedno sa svim njihovim elementima koji se ne mogu mijenjati niti prilagođavati, ali se mogu kombinirati različiti skupovi ishoda učenja upisani u Registar HKO-a.