• Ustroj
 • Tajništvo fakulteta

Tajništvo fakulteta

Tajnik fakulteta

 

Dina Švedl Šarić, dipl.iur.

e-mail: dina.svedl.saric[at]mefos.hr

tel. +385-31-51-28-58

Ured za pravne i opće poslove

 

 
Ured za stručno-administrativne i opće poslove

 

 • Sanda Grgić
 • e-mail: sanda.grgic[at]mefos.hr
 • tel. +385-31-39-96-25

 

Ured za računovodstvene poslove za znanost, projekte i međuinstitucijsku suradnju
 
 • Željka Migić
 • e-mail: medicina[at]mefos.hr
 • tel: +385-31-51-28-00
 • fax: +385-31-51-28-33

 

Centralna arhiva i urudžbeni zapisnik

 

 • Sean Kušec
 • e-mail: skusec[at]mefos.hr
 • tel: +385-31-51-28-00

 

 • Ivan Nađ
 • e-mail: ivan.nadj[at]mefos.hr
 • tel. +385-31-51-28-18

 

Spremačice