• Fakultet
  • Misija, vizija, strategija

Misija, vizija, strategija

Misija Medicinskog fakulteta Osijek

Misija Fakulteta obrazovanje je budućih liječnika i drugih medicinskih stručnjaka, nastavnika i znanstvenika i poticanje i provođenje znanstvenih istraživanja. Težimo izvrsnosti u visokom obrazovanju i istraživanju iz područja biomedicine i zdravstva, a tu težnju temeljimo na suvremenim postupcima podučavanja, humanosti i strogim etičkim načelima. Sustavno potičemo buduće i sadašnje medicinske djelatnike na cjeloživotno obrazovanje i na stvaranje i primjenu medicine utemeljene na dokazima. Stjecanje novih spoznaja putem biomedicinskih istraživanja i edukacije nastavničkih i znanstvenih kadrova temelj je očuvanja zdravlja te unapređivanje prevencije, dijagnostike i liječenja bolesti u istočnoj Hrvatskoj.

 

Vizija Medicinskog fakulteta Osijek

U budućnosti se vidimo kao aktivnu sastavnicu europskoga visokoobrazovnog i istraživačkog prostora, koja obrazuje međunarodno priznate, kvalitetne i kompetentne stručnjake i provodi međunarodno prepoznata znanstvena i stručna istraživanja u području biomedicine i zdravstva.

 

Strategija Medicinskog fakulteta Osijek