• Ustroj
  • Vivarij

Vivarij

Vivarij Medicinskog fakulteta Osijek ima funkciju osiguravanja temelja koji se tiču znanstveno istraživačkog rada na laboratorijskim životinjama. Vivarij je ustrojen prema naputcima Direktiva Vijeća Europe (DIREKTIVA 2010/63/EU) , sa naglaskom na Annex A, načelima dobre laboratorijske prakse (GLP), te sukladnosti sa zakonskim uputama RH.
 
Voditelj vivarija
univ. mag. Iris Broman, dr. med. vet.
e-mail: iris.broman@mefos.hr
 

Viši tehničar
dr.sc. Kristina Popović
e-mail: kristina.popovic@mefos.hr

 

Tehnički suradnik
Ljiljana Hlevnjak
e-mail: ljiljana.hlevnjak@mefos.hr