• Upisi
  • Upis u diplomske studije

Upisi u diplomske studije

Upisna kvota:  20 redovitih studenata

 

Prijave

Prijave se predaju osobno u Ured za studente i studije  Medicinskog fakulteta Osijek  - Josipa Huttlera 4, Osijek   prizemlje, P-3,  od 11. do 22. rujna 2023. u vremenu od 10:00 do 12:00 sati ili poštom na adresu Medicinski  fakultet  Osijek -  Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek, s naznakom „za natječaj za upis na diplomski studij“

Obrazac za prijavu se nalazi ovdje.

Uplatnica za razredbeni postupak nalazi se ovdje

 

Dokumenti potrebni za prijavu

 

- Obrazac prijave (na mrežnoj stranici Fakulteta)

- Diploma o završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju Medicinsko laboratorijska

dijagnostika (izvornik ili preslika), odnosno Potvrda o završenom sveučilišnom

prijediplomskom studiju ako kandidat još nije dobio diplomu

- Diploma o završenom stručnom prijediplomskom studiju Medicinsko laboratorijska

dijagnostika (izvornik ili preslika), odnosno Potvrda o završenom stručnom

prijediplomskom studiju ako kandidat još nije dobio diplomu

- Prijepis ocjena

- Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen;

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin

Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti

- Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen;

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti

potvrdu o državljanstvu određene države

 

Razredbeni postupak

Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje ocjene, definirane kao aritmetička sredina ocjena ispita tijekom Sveučilišnog prijediplomskog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika (na tri decimalna mjesta). 

 Za kandidate koji diplomski studij upisuju po završetku Stručnog prijediplomskog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika, srednja ocjena utvrđuje se tako da se aritmetička sredina ocjena ispita tijekom stručnog prijediplomskog studija pomnoži s 0,75 (na tri decimalna mjesta). 

 

Upisi 

Rang lista kandidata koji su stekli uvjet za upis na diplomski studij bit će objavljena  na web stranici Fakulteta: www.mefos.unios.hr 

Upisi kandidata na Sveučilišni diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika provodit

će se 28. rujna 2023. u vremenu od 9.00 do 12.00 sati u prostoriji P-3 (prizemlje). Kandidati

stječu pravo upisa prema postignutom mjestu na konačnoj rang-listi.

Ako se na dan upisa ne upišu svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa crta na rang-listi pomiče

se za onoliko mjesta koliko je ostalo nepopunjeno.

Kandidat koji ne dođe na upis, gubi pravo upisa.

 

Za upis u I. godinu Sveučilišnog diplomskog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 

  1. Dvije fotografije 4,5 x 3,5 cm
  2. Uplatnica na IBAN HR0825000091102014297 iznos od 47,00 € poziv na broj: OIB STUDENTA - 37 za troškove upisa, upisnih materijala, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora – primjer uplatnice ovdje.
  3. Uvjerenje o prebivalištu – izvaditi u MUP-u
  4. Preslik osobne iskaznice
  5. Za kandidate s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa
  6. Izjava za korištenje osobnih podataka (popunjava se na Fakultetu)

                                                                         

Obavijesti

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima izbora kandidata mogu se dobiti Uredu za studente Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na  telefon 031/399-625  i na mrežnoj stranici:  www.mefos.unios.hr