• Upisi
  • Upis u diplomske studije

Upisi u diplomske studije

Upisna kvota:  20 redovitih studenata

 

Prijave

Prijave se predaju osobno u zgradi Medicinskog fakulteta Osijek  - Josipa Huttlera 4, Osijek  u Uredu za studente, prizemlje, P-3,  od 12. do 23. rujna 2022. u vremenu od 10:00 do 12:00 sati ili poštom na adresu Medicinski  fakultet  Osijek -  Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek. 

Obrazac za prijavu se nalazi ovdje.

Uplatnica za razredbeni postupak nalazi se ovdje

 

Dokumenti potrebni za prijavu

  • Diploma o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko laboratorijske dijagnostike
  • Diploma o završenom preddiplomskom stručnom studiju Medicinsko laboratorijske dijagnostike
  • Prijepis ocjena
  • Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti 
  • Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države

 

Razredbeni postupak

Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje ocjene, definirane kao aritmetička sredina ocjena ispita tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike (na dva decimalna mjesta). 

 Za kandidate koji diplomski studij upisuju po završetku preddiplomskog stručnog studija medicinsko laboratorijske dijagnostike, srednja ocjena utvrđuje se tako da se aritmetička sredina ocjena ispita tijekom preddiplomskog stručnog studija pomnoži s 0,75 (na dva decimalna mjesta). 

 

Upisi 

Rang lista pristupnika koji su stekli uvjet za upis na diplomski studij bit će objavljena  na web stranici Fakulteta: www.mefos.unios.hr 

Upis kandidata provodit će se 28. rujna 2022. godine.

Za upis je potrebno  dostaviti: 

  1. Dvije fotografije (3,5x4,5 cm)
  2. Uplatnicu

a)      troškovi prijave, upisa i upisnih materijala: 300,00 kuna, 
troškovi studentskog zbora: 30,00 kuna (1 uplatnica ukupno 330,00 kuna) 
Primjer uplatnice za troškove upisa nalazi se ovdje                                                                          

                                                                         

Molimo Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN Medicinskog fakulteta Osijek: HR0825000091102014297.

Obavezno upišite svoj OIB STUDENTA - 37 (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj).

 

Obavijesti

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima izbora kandidata mogu se dobiti Uredu za studente Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na  telefon 031/399-625  i na mrežnoj stranici:  www.mefos.unios.hr