• Studenti
  • Studentski pravobranitelj

 Studentski pravobranitelj 

U svim se pravnim dokumentima vezanim uz visoko obrazovanje javlja i institucija studentskog pravobranitelja. Studentski pravobranitelj Medicinskog fakulteta Osijek prije svega je student, osoba koja razumije i prati sve zakonske promjene vezane uz studiranje i njegovu kvalitetu. Skupština Studentskog zbora u skladu sa zakonom i statutom bira studentskog pravobranitelja na razdoblje od jedne akademske godine.

 

Studentski pravobranitelj:

  •  prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Fakulteta,
  •  savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
  •  može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava i
  •  obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Fakulteta i općim aktima Sveučilišta i Fakulteta.

 

Studentski pravobranitelj Medicinskog fakulteta Osijek: Ivan Prigl

 

Vrijeme konzultacija: prema dogovoru
E-mail: studentski.pravobranitelj@mefos.hr

 

Odluka o imenovanju studentskog pravobranitelja Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Napominjemo kako je sva komunikacija sa studentskim pravobraniteljem strogo povjerljiva, stoga mu se možete obratiti sa svim svojim problemima, pitanjima, prijedlozima i kritikama vezanim uz studiranje na Medicinskom fakultetu Osijek.
 

Obratite nam se s povjerenjem!

Vaš studentski pravobranitelj