• Fakultet
  • Javna nabava

Javna nabava

Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), izjavljujem kako ne obavljam upravljačke poslove, niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih se sudjeluje u upravljanju, odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojim Medicinski fakultet Osijek, kao javni naručitelj, ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi u smislu
članka 76. Zakona.
 

Dekan:
prof.dr.sc. Ivica Mihaljević, dr.med.
 

Vezani sadržaji:

Certifikati:

Dokumenti Medicinskog fakulteta Osijek:​