• Upisi
 • Upis u integrirane prijediplomske i diplomske studije

Upis u integrirane prijediplomske i diplomske studije

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINA
UPISI U akademskoj 2023./2024. godini

 

Upisna kvota: 70 redovitih studenata

 

Prijave

 

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta Osijek za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr

 

Za upis na Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:

 

 • matematika na razini B – 0,00 % upisnih bodova
 • hrvatski jezik na razini B -  0,00 % upisnih bodova
 • strani jezik na razini B – 0,00 % upisnih bodova

te položene obvezne izborne predmete  i to:

 

 • biologija – 25,00 % upisnih bodova
 • kemija – 25,00 % upisnih bodova
 • fizika – 25,00 % upisnih bodova

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 25,00 % upisnih bodova.

 

Upisi

 

 • u ljetnom roku: 24. i 25. srpnja 2023.
 • u jesenskom roku: 20. rujna 2023.

 

Raspored upisa bit će objavljen 20. srpnja 2023. godine ovdje, odnosno 19. rujna 2023. godine ovdje

 

Kandidati koji nisu prije objave konačnih rang-lista odjavili studijski program na kojemu ne namjeravaju studirati, a objavom konačnih rang-lista ostvare pravo upisa toga studijskog programa, no ne upišu ga, Medicinski fakultet Osijek zaračunat će oportunitetne troškove nastale zbog nepopunjenoga upisnog mjesta u iznosu ne manjemu od jedne godišnje školarine koja iznosi 1.230,00 €.

 

Preduvjet za upis

 

 • Liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij (donijeti na dan upisa)

 

Dokumenti za upis

 

 • Obrazac: Potrebna dokumentacija za upis može se preuzeti ovdje
 • Primjer uplatnice može se vidjeti ovdje
 • Obrazac liječničke potvrde može se preuzeti ovdje

 

Obavijesti

 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima izbora kandidata mogu se dobiti Uredu za studente i studije Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na  telefon 031/399-622  i na mrežnoj stranici:  www.mefos.unios.hr

 

 

 

Upisi za kandidate Hrvate izvan Republike Hrvatske za upis na Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina

 

Upisna kvota: 2 redovita studenta

 

Hrvati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina u statusu redovitog studenta prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis.

 

Ova kategorija se odnosi na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo, Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

 

Prijaviti se mogu kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u kojoj su najmanje dvije godine učili biologiju, fiziku i kemiju.

 

Posebni uvjeti upisa podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka tijekom kojeg se formira rang-lista za upis.

 

Razredbeni postupak sastoji se od:

 

 1. vrednovanja uspjeha postignutog u srednjoj školi
 2. provjere znanja na razredbenom ispitu iz predmeta biologija, kemija i fizika.

 

Detalje o razredbenom postupku možete pronaći ovdje

 

Troškove razredbenog postupka u iznosu od 39,82 € snose pristupnici, primjerak uplatnice nalazi se ovdje.

 

Prijave za razredbeni postupak predaju se poštom na adresu Medicinskog fakulteta Osijeka, Josipa Huttlera 4, HR-31000 Osijek s naznakom „za Natječaj za upis za razredbeni postupak“.

 

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak može se preuzeti ovdje

 

Uz prijavni obrazac kandidati su obvezni priložiti:

 • potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu - verifikaciju dokumentacije obavlja Središnji državni ured za Hrvate izvan RH – te izdaje Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu
 • svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (originalni dokumenti ili ovjerene preslike)
 • svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (originalni dokument ili ovjerena preslika)
 • uvjerenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije od Agencije za odgoj i obrazovanje
 • potvrdu o uplati troškova provjere znanja u iznosu od 39.82 € uplaćenih na IBAN: HR0825000091102014297, poziv na broj: OIB – 14 (Opis plaćanja: ''razredbeni postupak''; u poziv na broj odobrenja: upisati OIB kandidata)

 

Zaprimanje prijava za razredbeni postupak:

 • ljetni rok: 3. do 7. srpnja 2023.
 • jesenski rok: 4. do 8. rujna 2023.

 

Razredbeni ispit održat će se u prostorijama Medicinskog fakulteta Osijek za:

 • ljetni upisni rok: 12. srpnja 2023. godine u 9,00 sati
 • jesenski upisni rok: 13. rujna 2023. godine u 9,00 sati

 

Objava rezultata i upisi

Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) biti će objavljeni 14. srpnja 2023., odnosno 15. rujna 2023. na mrežnoj stranici http://www.mefos.unios.hr

 

Upisi kandidata provodit će se:

 

 • ljetni upisni rok: 17. srpnja 2023. godine
 • jesenski upisni rok:20. rujna 2023. godine

 

Dokumenti za upis

Obrazac: Potrebna dokumentacija za upis može se preuzeti ovdje

Primjer uplatnice može se vidjeti ovdje

 

Obavijesti

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima izbora kandidata mogu se dobiti Uredu za studente i studije Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na  telefon 031/399-622  i na mrežnoj stranici:  http://www.mefos.unios.hr

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ FARMACIJA
UPISI U akademskoj 2023./2024. godini
 

Upis na Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Farmacija  putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta


Upisna kvota: 

 

25 redovitih studenata 
10 redovitih studenata
(plaćanje punog iznosa školarine*)

*Za studente koji plaćaju puni iznos školarine, ona iznosi 9.000,00 eura po godini studija.

 

Prijave 

 

Prijava za upis na studijski program za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr


Za upis na Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Farmacija pristupnici moraju imati:


1. završenu četverogodišnju srednju školu 


2. položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri obvezna predmeta*:

 • Matematika na razini A – 20,00 % upisnih bodova
 • Hrvatski jezik na razini A -  5,00 % upisnih bodova
 • Strani jezik na razini A – 5,00 % upisnih bodova

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita. 

 

3. položene izborne predmete  i to:

 • Kemija na razini A – 22,00 % upisnih bodova (obvezno)
 • Biologija na razini A – 20,00 % upisnih bodova (nije obvezno)

 

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 25,00 % upisnih bodova.

 

Ukupni prag na razredbenom postupku: 40 %  

 

Preduvjet za upis: 

 

 • pohađanje predmeta Biologija, Kemija i Fizika najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja.
 • liječnička potvrda o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdana isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. 

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti: 

 

 • položen ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini za strane državljane.  

 

Bodovanje rezultata natjecanja

 

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman

 do

Vre

dnovanje

Državno natjecanje

Biologija

1.

4.

1.

3.

3%

Državno natjecanje

Kemij

a

1.

4.

1.

3.

3 %

Državno natjecanje

Matematika

1.

4.

1.

3.

3 %

Međunarodno natjecanje

Biologija

1.

4.

1.

3.

3%

Međunarodno natjecanje

Kemija

1.

4.

1.

3.

3 %

Međunarod

o natjecanje

Matematika

1.

4.

1.

3.

3 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća iznosi 3 %.

 

Postupak odabira pristupnika za upis utvrđuje se na način koji jamči ravnopravnost svih pristupnika bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj,  invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob.

 

Upisi

 

 • u ljetnom roku: 21. srpnja 2023.
 • u jesenskom roku: 20. rujna 2023.

 

Raspored upisa bit će objavljen 19. srpnja 2023. godine ovdje, odnosno 18. rujna 2023. godine ovdje

 

Kandidati koji nisu prije objave konačnih rang-lista odjavili studijski program na kojemu ne namjeravaju studirati, a objavom konačnih rang-lista ostvare pravo upisa toga studijskog programa, no ne upišu ga, Medicinski fakultet Osijek zaračunat će oportunitetne troškove nastale zbog nepopunjenoga upisnog mjesta u iznosu ne manjemu od jedne godišnje školarine koja iznosi 1.230,00 €.

 

Preduvjet za upis

 

 • Liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij (donijeti na dan upisa)

Dokumenti za upis

 

Obrazac: Potrebna dokumentacija za upis može se preuzeti ovdje

Primjer uplatnice može se vidjeti ovdje

Obrazac liječničke potvrde može se preuzeti ovdje

 

Obavijesti

 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima izbora kandidata mogu se dobiti Uredu za studente i studije Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na  telefon 031/399-622  i na mrežnoj stranici:  www.mefos.unios.hr