• Studijski programi
  • Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina

Nositelj studija

 

Medicinski fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

 
Trajanje studija i ECTS bodovi
 
  • 6 akademskih godina (12 semestara), 360 ECTS bodova
  • Studij završava polaganjem svih ispita, izradom i obranom diplomskog rada.

 

 
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija
 
  • naziv: doktor/doktorica medicine
  • kratica naziva: dr.med.

 

 
Uvjeti za upis na studij
 

Uvjet za upis na studij je završena četverogodišnja srednja škola, položen obavezni dio državne mature i položeni izborni predmeti: biologija, fizika i kemija.

 

Prijave za studij odvijaju se istovremeno s odabirom ispita državne mature putem sustava NISpVU i to preko mrežne stranice: https://www.postani-student.hr/

 

Pristupnici za upis na studijski program rangiraju se prema ostvarenim bodovima na temelju vrednovanja uspjeha u srednjoj školi, rezultata državne mature i dodatnih postignuća.

 

Detalje vezano uz upis možete naći ovdje.

 

 
Kompetencije koje se stječu završetkom studija

 

Profesionalni status reguliran je Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine 124/09) i usaglašen s odrednicama Direktive 2005/36/EC Europske komisije.

 

Tijekom ovog studija studenti stječu znanja iz općeobrazovnih, temeljnih medicinskih, predkliničkih, kliničkih i javno-zdravstvenih predmeta. Kroz različite oblike nastave, kao i radom u kliničim odjelima naučeni su rješavati konkretne probleme iz liječničke prakse.

 
 
Mogućnost nastavka obrazovanja

 

Završeni studij medicine izvrstan je temelj za dodatnu, znanstveno orijentiranu, edukaciju na poslijediplomskome doktorskom studiju ili brojnim specijalističkim poslijediplomskim studijima na našem Fakultetu, kao i sličnim visoko-obrazovnim institucijama u zemlji i svijetu.