• Znanost
  • Etičko povjerenstvo

    Etičko povjerenstvo    

Etičko povjerenstvo Medicinskog fakulteta Osijek neovisno je i savjetodavno tijelo koje djeluje s ciljem promicanja etičkih načela i vrijednosti utvrđenih Etičkim kodeksom Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Osnivanje, djelokrug i način rada Etičkog povjerenstva propisani su Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Osijek

 

Članovi Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Osijek:
1.    Izv.prof.dr.sc. Ivan Požgain - predsjednik
2.    Mr.spec. Iris Broman, dr.vet.med.

3.    Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Perić
4.    Prof.dr.sc. Robert Selthofer
5.    Karlo Habjanović – predstavnik studenata

 

Upute i obrasci za predaju zamolbe za mišljenje Etičkog povjerenstva u svrhu pokretanje postupka za odobrenje izrade:

 

Upute i obrasci za predaju zamolbe za mišljenje Etičkog povjerenstva za istraživački rad koji uključuju rad s laboratorijskim životinjama, njihovim  izlučevinama ili organima dostupni su na slustig@mefos.hr