• Znanost
  • Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo Medicinskog fakulteta Osijek neovisno je i savjetodavno tijelo koje djeluje s ciljem promicanja etičkih načela i vrijednosti utvrđenih Etičkim kodeksom Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Osnivanje, djelokrug i način rada Etičkog povjerenstva propisani su Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Osijek

 

Članovi Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Osijek:


  1. izv. prof. dr. sc. Suzana Mimica, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Jasminka Milas-Ahić
  3. prof. dr. sc. Robert Selthofer
  4. mr. spec. Iris Broman, dr. vet. med.
  5. Christian Kurina, student

Administrativna podrška povjerenstvu:

  • Sandra Lustig, mag. oec.

 

Upute i obrasci za predaju zamolbe za mišljenje Etičkog povjerenstva u svrhu pokretanje postupka za odobrenje izrade:

 

Upute i obrasci za predaju zamolbe za mišljenje Etičkog povjerenstva za istraživački rad koji uključuju rad s laboratorijskim životinjama, njihovim  izlučevinama ili organima dostupni su na slustig@mefos.hr