Izvedbeni planovi preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika

1. godina

 

Obvezni predmeti:

 

 

2. godina

 

Obvezni predmeti:

 

 

Izborni predmeti:

 

 

 

3. godina

 

Obvezni predmeti:

 

 

Izborni predmeti: