Katedra za farmakologiju

Predsjednica katedre
 
 
Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom)
 
 
Vanjski suradnici
 
 • Izv.prof.dr.sc. Željko Debeljak - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Željko Jovanović – docent
 • Doc.dr.sc. Damir Erceg – docent
 • Dr.sc. Nikola Raguž-Lučić - poslijedoktorand
 • Dr.sc. Sonja Vukadin - poslijedoktorand
 • Dr.sc. Vjera Ninčević - asistent
 • Ana Petrović - asistent 
 • Dea Sabo - asistent
 • Klara Ormanac - asistent
 
Umirovljeni nastavnici
 
 • izv.prof.dr.sc. Josip Čulig
 
Gostujući profesori
 
 • prof.dr.sc. Ante Padjen - gostujući profesor
 • prof.dr.sc. George Y. Wu - gostujući profesor 
 
Povijest razvoja
 

Katedra za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek je osnovana 1998. godine, iste godine kada je osnovan i Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prvi predsjednik Katedre za farmakologiju bio je prof.dr.sc. Ante Tvrdeić koji ovu dužnost obavlja do 2009. godine, potom u periodu od 2009. do 2014.  dužnost predsjednika Katedre obavlja izv. prof. dr. sc. Josip Čulig, a od 2014. do 2021. izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, a od travnja 2021. do danas predsjednica Katedre za farmakologiju je izv. prof. dr. sc. Ines Bilić Ćurčić, dr.med. Katedra za farmakologiju organizira i izvodi veći broj kolegija na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta Osijek. U studenom 2013. godine pri Katedri je osnovan istraživački Laboratorij za farmakologiju koji se bavi proučavanjem toksičnosti lijekova te od samog osnutka surađuje s istraživačkim skupinama prof.dr.sc. Georgea Y. Wua sa Zavoda za gastroenetrologiju-hepatologiju Sveučilišta u Connecticutu (SAD), prof.dr.sc. Kazuhika Hayashia sa Zavoda za hepatologiju Sveučilišta u Nagoyi (Japan) te prof.dr.sc. Ashrafa Tablla sa Zavoda za mikrobiološku biotehnologiju Nacionalnog istraživačkog centra u Cairu (Egipat). U sklopu suradnje s navedenim istraživačkim skupinama, asistenti Katedre dobivaju priliku za rad i znanstveno usavršavanje u laboratorijima u inozemstvu. Katedra je osobito ponosna na studente koji se redovito okupljaju u Laboratoriju za farmakologiju te danas broji 30 aktivnih demonstratora koji redovito pomažu u izvođenju nastave i organizaciji različitih znanstvenih aktivnosti.