Katedra za fiziologiju i imunologiju

Predsjednica katedre
 

 

Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom)
 

 

Vanjski suradnici
 
 • Dr.sc. Sanela Unfirer – asistent
 • Dr.sc. Lidija Barić – asistent

 

Gostujući profesori
 
 • Prof.dr.sc. Julian Lombard - gostujući profesor
 • Prof.dr.sc. Akos Koller - gostujući profesor
 • Prof.dr.sc. Nikola Grujić - gostujući profesor
 • Prof.dr.sc. Peter Nemeth - gostujući profesor
 • Prof.dr.sc. Shane A. Phillips - gostujući profesor

 

Povijest razvoja
 

Osamostaljivanjem Medicinskog fakulteta u Osijeku, prvi predstojnik Katedre postao je prof.dr.sc. Branko Vitale (1998-2002). Nakon njega, predsjednik Katedre bio je prof.dr.sc. Josip Roša (2002-2005) do umirovljenja, a sadašnja predsjednica Katedre je prof.dr.sc. prof.c.h. Ines Drenjančević (2005-sada). Prof dr.sc. Ines Drenjančević osnovala je Laboratorij za fiziologiju cirkulacije (2007), Laboratorij za molekularnu i kliničku imunologiju (2010) i Laboratorij za kliničku fiziologiju i fiziologiju sporta (2010) u okviru Katedre za fiziologiju i imunologiju. Zavod za fiziologiju i imunologiju osnovan je 2017. god. U okviru katedre od 2007-2013 provedena su 3 MZOŠ znanstveno-istraživačka projekta), te 1 znanstveni program. U razdoblju od 2009-2019 provedena su 4 IPA HU-HR/Interreg međunarodna projekta (WHP, CABCOS, Health Impulse, ImproveMEd), bilateralni projekt s Mađarskom (prof Drenjančević i prof Koller) te brojne ERASMUS razmjene, kao i posjeti inozemnih studenata putem međunarodnih razmjena. Mladi suradnici na Katedri su svi proveli određeno vrijeme na edukaciji u inozemstvu. Od 2015-2016. god. provode se 2 HRZZ projekta (prof Drenjančević i doc Stupin) te više sveučilišnih znanstvenih projekata. 

 

Katedra je tijekom više godina razvila jako dobru suradnju s nekoliko međunarodnih institucija: Dept. of Physiology, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI  (SAD) (prof. Julian H Lombard); Dept. of Physical Therapy, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL (SAD) (prof Shane A. Phillips); Dept. of Immunology and Biotechnology University of Pecs, Pecs (Mađarska) (prof Peter Nemeth i prof Peter Balogh) te Dept of Pathophysiology and Gerontology, Faculty of Medicine University of Pecs, Mađarska (prof Akos Koller), Institute of Physiology Medical University Graz (prof Nandu Goswami) i Institute of Physiology, Medicinski fakultet Ljubljana, Slovenija (prof Helena Lenasi).. Od 2005-2019. godine izrađeno je i obranjeno 15 doktorata na Katedri za fiziologiju i imunologiju, te više od 60 ostalih kvalifikacijskih radova. Mladi istraživači nagrađeni su brojim nagradama za znanstveni rad, a prof Drenjančević Državnom nagradom za znanost za 2017. god. 

 

Od 2015. godine zaposlenici  i vanjski suradnici Katedre rade u okviru Znanstvenog centra izvrsnosti a personaliziranu brigu o zdravlju, Sveučilišta u Osijeku (voditelji: prof.dr.sc. Gordan Lauc i prof.dr.sc. Ines Drenjančević). 

 

Plan razvoja: Cilj je nastaviti uspješan znanstveno-istraživački rad koji će biti međunarodno kompetitivan, a koji se profilirao u smjeru kardiovaskularne fiziologije i imunologije s naglaskom na vaskularnu fiziologiju i mikrocirkulaciju te mehanizme hiperbarične oksigenacije. U tu svrhu prijavljuju se projekti na različite pozive. Također se planira nastaviti ulaganje u razvoj mladih suradnika i njihovu inozemnu edukaciju. Drugi cilj je postati prepoznatljiv centar za vaskularnu fiziologiju/imunologiju koji će primati inozemne znanstvenike na obuku i rad na zajedničkim projektima. U skladu s razvojnim planovima Fakulteta, uključit ćemo se u uslužnu laboratorijsku djelatnost.

 

Nastavna djelatnost

 

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

 1. Fiziologija
 2. Imunologija
 3. Fiziologija sporta (Izborni predmet)
 4. Metode istraživanja u fiziologiji mikrocirkulacije (Izborni predmet)
 5. Jesmo li kiseli? (izborni predmet)

Sveučilišni preddiplomski studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike

 1. Fiziologija
 2. Imunologija
 3. Eksperimentalne metode u laboratorijskoj biomedicini (izborni predmet)

Specijalistički studij - zajednički modul, te Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Sveučilišni doktorski studij Molekularne bioznanosti (MOBI) - odabrani kolegiji

 

Smještaj i uvjeti rada

 

Zavod i Katedra fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J Strossmayera u Osijeku održava nastavu na Medicinskom fakultetu u Osijeku, J. Huttlera 4, Osijek.

Osim predavaonica, nastava se održava u Laboratoriju za fiziologiju cirkulacije, Laboratoriju za kliničku i molekularnu imunologiju i Laboratoriju za kliničku fiziologiju i fiziologiju sporta, Katedre za fiziologiju i imunologiju.