Katedra za histologiju i embriologiju

Predsjednica katedre:
 

 

Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom):
 
 
Vanjski suradnici:
 
  • Sandra Lea Lucić - asistent

 

 
Povijest razvoja
 

Katedra za histologiju i embriologiju počela se razvijati osnutkom Studija Medicine u Osijeku (ak. god. 1979/80), područnog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Nastavnici Katedre za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, pod vodstvom prof.dr.sc. Antuna Švajgera održavali su nastavu iz predmeta Histologija i embriologija i osposobljavali kadar za potrebe studija u Osijeku. Osamostaljivanjem Medicinskog fakulteta Osijek 1998. godine, ustrojena je Katedra za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 1998. do 2006. godine Katedru je vodila prof.dr.sc. Ljiljana Kostović-Knežević. Od 2006. godine predsjednica Katedre je prof.dr.sc. Tatjana Belovari. Osnovan je Histološki laboratorij, formirana zbirka trajnih preparata za nastavu i biblioteka Katedre. Cjelokupni nastavni fundus preveden je u elektronički oblik i Katedra je opremljena suvremenim nastavnim pomagalima kako bi se udovoljilo visokim nastavnim standardima. Tijekom godina Katedra je kadrovski osnažena što je omogućilo i daljnji razvoj znanstvene djelatnosti.

 

U Katedri za histologiju i embriologiju zaposleni su prof.dr.sc. Tatjana Belovari, izv.prof.dr.sc. Biljana Pauzar, spec.citolog u Kliničkom zavodu za kliničku citologiju KBC Osijek, doc.dr.sc. Nikola Bijelić, poslijedoktorandica dr.sc. Maja Tolušić Levak, asistenti dr.sc. Ivana Ilić, dr.med. i Edi Rođak mag.biol.exp. te Danica Matić, med-lab.ing. Sandra Lea Lucić, dr.med., je naslovna asistentica u Katedri. Nastavnici i suradnici u Katedri održavaju nastavu iz brojnih kolegija na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine, Preddiplomskom sveučilišnom studiju medicinsko laboratorijske dijagnostike, Diplomskom sveučilišnom studiju medicinsko laboratorijske dijagnostike te Poslijediplomskom studiju biomedicina i zdravstvo. 

 

Znanstveno-istraživačka djelatnost članova Katedre obuhvaća: histomorfometrijske analize strukturnih obilježja različitih tkiva; rani embrionalni razvoj sisavaca, razvojni potencijal, diferencijaciju i ekspresiju staničnih markera tijekom razvoja, kao i utjecaj majčine prehrane tijekom trudnoće i laktacije na promjene u različitim tkivima štakora; ulogu i pojavnost TFF3 proteina u razvoju mišjih zametaka te njihove uloge u zdravlju i bolesti; citološku dijagnostiku bolesti štitne žlijezde i genetske markere tumora štitne žlijezde, metabolizam kosti i utjecaj različitih čimbenika na njenu strukturu i kvalitetu; antioksidativne aktivnosti flavonoida i bioaktivnost fitoestrogena te utjecaj 13-cis retinoične kiseline i masne prehrane na razvoj metaboličkih promjena kod štakora.