Katedra za internu medicinu i povijest medicine

Predsjednica katedre:
 

 

Nastavnici u kumulativnom radnom odnosu:

 

 • prof. dr. sc. Jure Mirat, dr. med. - redoviti profesor u trajnom zvanju
 • prof. dr.sc. Marija Glasnović, dr. med. - redovita profesorica
 • prof. dr. sc. Robert Steiner, dr.med. – redoviti profesor
 • prof. dr. sc. Jasminka Milas Ahić, dr. med. – redovita profesorica 
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Prpić-Križevac, dr. med. - izvanredna profesorica
 • izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun, dr. med. - izvanredna profesorica
 • izv. prof. dr. sc. Suzana Mimica, dr. med. - izvanredna profesorica
 • doc. dr. sc. Dubravka Mihaljević, dr. med. – docentica
 • doc. dr. sc. Vlatka Periša, dr. med. - docentica
 • doc. dr. sc. Sandra Šarić, dr. med. – docentica
 • doc. dr. sc. Ružica Palić Kramarić, dr. med. – docentica
 • doc. dr. sc. Tihana Šimundić, dr. med. - docentica
 • dr. sc. Stefan Mrđenović, dr. med. – viši asistent
 • dr. sc. Iva Jurić, dr. med. –asistentica
 • Ivana Tolj, dr. med. – asistentica
 • Anto Stažić, dr. med. - asistent

 

Nastavnici u naslovnim zvanjima:

 

 • prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med. – redovita profesorica u trajnom zvanju
 • prof. dr. sc. Damir Nemet, dr. med. - redoviti profesor u trajnom zvanju
 • prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. - redoviti profesor
 • izv. prof. dr. sc. Josip Vincelj, dr. med. – izvanredni profesor
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Alerić, dr. med. – izvanredni profesor
 • izv. prof. dr. sc. Nenad Lakušić, dr. med. – izvanredni profesor
 • izv. prof. dr. sc. Goran Krstačić, dr. med. – izvanredni profesor
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Jukić, dr. med. dent. – izvanredni profesor
 • izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić – izvanredni profesor
 • izv. prof. dr. sc. Stjepan Barišin, dr. med. – izvanredni profesor
 • doc. dr. sc. Slavica Labor, dr. med. - docentica
 • doc. dr. sc. Miroslav Šram, dr. med. - docent
 • doc. dr. sc. Duško Cerovac, dr. med.- docent
 • doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med. – docent
 • doc. dr. sc. Dražen Pulanić, dr. med. – docent
 • doc. dr. sc. Delfa Radić Krišto, dr. med. - docent
 • doc. dr. sc. Tomislav Bulum, dr. med. – docent
 • doc. dr. sc. Zorin Makarović, dr. med. - docent
 • doc. dr. sc. Duško Kardum, dr. med. – docent
 • doc. dr. sc. Robert Šeparović, dr. med. - docent
 • Josipa Josipović, dr. med. – asistent
 • Tajana Juranović, dr. med. – asistent
 • Valentina Strinović, dr. med. – asistent
 • Zvonimir Gregorić, dr. med. – asistent
 • Matej Plažanin, dr. med. – asistent
 • Livija Sušić, dr. med. – asistent
 • Ivan Šegec, dr. med. - asistent
 • Danijela Mjeda, dr.med. - asistent
 • Petra Čičak, dr.med.- asistent
 • Željka Kardum, dr.med.- asistent
 • Vlasta Oršić Frič, dr.med.- asistent
 • Zvonimir Čagalj, dr. med. – asistent
 • Ana Havidić, dr. med. - asistent
 • Andreja Bartulić, dr.med  – asistent
 • Ana Marija Masle, dr med – asistent
 • Marija Tripolski, dr med – asistent
 • Dražen Bedekovi, dr. med. – asistent
 • Damir Kirner, dr. med. – asistent
 • Dragan Novosel, dr. med. – asistent
 • Ana Posavi, dr. med. - asistent
 • Petra Zebić Mihić, dr. med. - asistent
 • Ana Kotris, dr. med. - asistent
 • Zvonimir Sitaš, dr. med. – asistent
 • Dora Uršić, dr. med. –asistent

 

Umirovljeni nastavnici:

 

 
 • prof. dr.sc. Mihajlo Šesto, dr. med. - redoviti profesor u trajnom zvanju
 • prof. dr. sc. Dubravko Božić, dr. med. - redoviti profesor
 • prof. dr. sc. Katija Čatipović, dr. med. - redovita profesorica
 • prof. dr. sc. Ivan Balen, dr. med. - redoviti profesor
 • doc. dr. sc. Dragica Bistrović, dr. med. - docentica
 • doc. dr. sc. Marko Lukić, dipl. ing. - docent 
 • doc. dr. sc. Marko Jakić, dr. med. – docent
 • doc. dr. sc. Vjekoslav Amidžić, dr. med. – docent
 • doc. dr. sc. Višnja Prus, dr. med. – docentica
 • mr. sc. Vladimir Peljhan, dr. med.
 • Miroslav Volarić, dr. med.
 
Gostujući profesori:
 
 • prof. dr. sc. Georg Y, Wu, gostujući profesor, SAD
 • prof. dr. sc. Bojan Čerček, gostujući profesor, SAD
 • prof. dr. sc. Roland Pulanić, gostujući profesor
 • prof. dr. sc. Aleksandar Nešković, gostujući profesor
 • prof. dr. sc. Alojz Ihan, gostujući profesor
 • prof. dr. sc. Bojan Tepeš. gostujući profesor
 • prof. dr. sc. Dragoslav Damjanov, gostujući profesor
 • akademik Željko Reiner, gostujući profesor
 
Povijest i razvoj katedre

 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je 1979. godine osnovao dislocirani Studij medicine u Osijeku. Prvi voditelj Katedre za internu medicinu i voditelj Studija medicine bio je prof. dr. sc. Ivan Čandrlić, dr. med. Te je funkcije obnašao do svoje smrti, 1993. godine. Odjel za unutarnje bolesti prvi je odjel Opće bolnice Osijek koji je prerastao u Kliniku za unutrašnje bolesti Medicinskog fakulteta Zagreb 1986. godine, a prof. dr. sc. Ivan Čandrlić, dr.med. bio je njen prvi predstojnik. Od 1993. godine prof. dr. sc. Ante Ivandić, dr. med. preuzeo je voditeljstvo dislociranog Studija medicine i Katedre za internu medicinu, a istovremeno je postao i predstojnik Klinike za internu medicinu Kliničke bolnice Osijek. Dislocirani Studij medicine u Osijeku vodio je do 1996.godine.


Od 1998.godine dislocirani Studij medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagreb postaje samostalan Medicinski fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prvi predsjednik Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J Strossmayera u Osijeku postaje prof. dr. sc. Ante Ivandić, dr. med. i tu funkciju obnaša do svoje smrti, 2003.godine.


Od 2003. do 2016. godine predsjednik Katedre za internu medicinu bio je prof. dr.sc. Aleksandar Včev, dr.med. Na prijedlog predsjednika katedre prof. dr. sc. Aleksandra Včeva, dr. med. iz Katedre se odvojila medicinska etika, koja je ušla u sastav nove Katedre za sestrinstvo, medicinsku etiku i palijativnu medicinu, i tada katedra mijenja ime u Katedra za internu medicinu i povijest medicine. 2015. godine Katedri se priključila obiteljska medicina koja je izašla iz zajedničke katedre s javnim zdravstvom, te je nastala Katedra za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine.


Od 2016. do 2021. godine predsjednik Katedre za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine bio je prof. dr. sc. Jure Mirat. Od 2021. predsjednica Katedre za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine je izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun, dr. med. Iste godine osnovana je Katerdra za obiteljsku medicinu te Katedra mijenja naziv u Katedru za internu medicinu i povijest medicine. Danas je to Katedra s najvećim brojem nastavnika i asistenata te predmeta na studijskim programima Medicinskog fakulteta Osijek. U kumulativnom radnom odnosu zaposleno je 16 nastavnika, 43 nastavnika je u naslovnim zvanjima, 8 gostujućih profesora i ima 11 umirovljenih nastavnika.

 

Djelatnost katedre


U sklopu Katedre za internu medicinu i povijest medicine na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine na prvoj godini se izvodi kolegij Povijest medicine i Uvod u medicinu, na trećoj godini Klinička propedeutika, na četvrtoj godini Interna medicina, na petoj godini Urgentna medicina i na šestoj godini Integrativna medicina, Racionalna terapija i farmakoterapija najčešćih stanja, Kliničko prosuđivanje i Medicinska etika. 
Na preddiplomskom sveučilišnom studiju medicinsko laboratorijske dijagnostike na prvoj godini se izvodi Etika u biomedicini, na drugoj godini Hematologija s laboratorijskim tehnologijama i Klinički kolegij III: Hematologija, te na trećoj godini Klinička tumačenja laboratorijskih nalaza. 
Na diplomskom sveučilišnom studiju medicinsko laboratorijske dijagnostike na prvoj godini se izvodi Klinička hematologija i Urgentna stanja i hitna stanja u laboratorijskoj medicini, na  drugoj godini Klinička medicina i laboratorijska dijagnostika i Medicina utemeljena na dokazimana
Na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine na njemačkom jeziku izvodi se Einführung in die Medizin und Geschichte der Medizin, Meine erste wissenschaftliche Arbeit i Sommerpraxis 2 - Palliative - Und Alten Pflege. 
Uz obavezne predmete u Katedri se izvodi i niz izbornih predmeta. 
U sklopu katedre izvode se tri poslijediplomska studija: Opća interna medicina, Kardiologija i Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer kardiologija. 


Znanstvena i stručna djelatnost


Članovi Katedre sudionici su niza znanstvenih projekata kako u području interne medicine tako i interdisciplinarnih i multidisciplinarnih projekata na kojima surađuju sa znansvenicima iz drugih područja. 


Mentorstva članova katedre i recenzije


Članovi Katedre mentori su brojnih diplomskih radova i doktorskih dizertacija, kao i recenzenti znanstvenih radova, knjiga, udžbenika, nastavnih programa i projekata.    


Obavezna literatura


Članovi katedre zajedno s nizom suradnika izdali su 2021. godine obavezni udžbenik interne medicine Mihić D, Mirat J, Včev A i ostali (ur.). Interna medicina. Osijek (Hrvatska): Sveučilište Josipa Jurja Strossmajera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek; 2021; CIP 150306095; ISBN 978-953-7736-49-1.


Radni prostor i oprema


Predavanja i seminari održavaju se u učionicama i kabinetu vještina Medicinskog fakulteta Osijek i učionicama Kliničkog bolničkog centra Osijek, a vježbe u klinikama Kliničkog bolničkog centra Osijek i Domu zdravlja Osječko-baranjske županije.