Katedra za medicinsku biologiju i genetiku

Predsjednica katedre

 

 

Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom)

 

 

Vanjski suradnici

 

  • Prof.dr.sc. Feodora Stipoljev – redoviti profesor
  • Doc. dr. sc. Oliver Vugrek – docent
  • Doc.dr.sc. Darko Katalinić - docent
  • Dr. sc. Milorad Zjalić – poslijedoktorand
  • Marija Dundović - asistent

 

Gostujući profesori

 

  • Prof.dr.sc. Borut Peterlin – gostujući profesor

Povijest razvoja

 

Katedra postoji od osnutka područnog studija u Osijeku godine 1979. Nastavu su, u prvim godinama djelovanja, u cijelosti obavljali nastavnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu pa je pročelnik Katedre za biologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, prof.dr.sc. Čedomil Herman, bio ujedno i pročelnik iste katedre Područnog studija. 1994. godine, za potrebe nastave Studija medicine, na Katedru za biologiju kao stručni suradnik primljena je Svjetlana Marić, prof.biol.kem., koja je zajedno s Jasenkom Paunović, dipl.ing., vodila nastavu vježbi i seminara, dok je prof. Čedomil Herman održavao predavanja. Nakon smrti prof. Čedomila Hermana (1996.), voditelj Katedre za biologiju na Studiju medicine postaje prof.dr.sc. Draško Šerman, a nastavu uz njega vode još i doc.dr.sc. Florijana Bulić, prof.dr.sc. Ratimir Klepac i  Svjetlana Marić, koja je u međuvremenu magistrirala i postala asistentica. Osnutkom samostalnog studija medicine, katedra mijenja naziv u Katedra za medicinsku biologiju, a pročelnik 1999. postaje doc.dr.sc. Marija Heffer, koja zajedno s asistenticom Svjetlanom Marić preuzima sve nastavne obaveze. Nastavnici Medicinskog fakulteta u Zagrebe iza sebe su ostavili vrijednu zbirku histoloških preparata. 2011. Katedri se i formalno pridružuje doc.dr.sc. Jasenka Wagner koja od samih početaka (2004.) aktivno sudjeluje u pokretanju Laboratorija za citogenetiku. Katedra 2014. godine mijenja naziv u Katedra za medicinsku biologiju i genetiku.


2003. godine pri Katedri je pokrenut istraživački Neurobiološki laboratorij koji se bavi ulogom glikokonjugata u razvoju i regeneraciji mozga. U laboratoriju prvo radi Katarina Vajn, dr.med., nakon čijeg odlaska u Pittsburg dolazi Vedrana Ivić, prof.biol.kem. u svojstvu znanstvenog novaka, Marta Balog, dipl. ing. biologije u svojstvu asistenta i Darija Balonek, univ. bacc. ing. agr. u svojstvu višeg tehničara. Stalna suradnica u Laboratoriju je i dr.sc. Barbara Viljetić, prof.biol.kem. Današnja voditeljica Neurobiološkog laboratorija je doc.dr.sc. Vedrana Ivić. Kroz godine laboratorij intenzivno surađuje s Zavodom za farmakologiju i molekularne znanosti fakulteta Johns Hopkins (Baltimore, SAD), Zavodom za neuroznanost Yale fakulteta (New Haven, SAD), Munroe-Meyer Institutom Sveučilišta u Nebraski (Omaha, SAD), RECOOP HST Asocijacijom, Laboratorijem za staničnu neurobiologiju Sveučilišta La Laguna (Španjolska) te drugim europskim i hrvatskim laboratorijima.


2007. osnovan je Kabinet za istraživanje pokazatelja cirkulacijskog sustava kojeg do 2017. vodi prof. dr. sc. Svjetlana Marić, nakon čijeg odlaska na Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo se laboratorij gasi.


Osim znanstvene aktivnosti, Katedra se ističe i uvođenjem suvremene dijagnostike za potrebe Kliničke bolnice Osijek te je 2005. godine započeo s radom Laboratorij za citogenetiku. Laboratorij je ubrzo pokrenuo dijagnostičke metode za biomonitoring osoba izloženih ionizacijskom zračenju i kemijskim agensima u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja iz Zagreba i uz mentorstvo doc.dr.sc. Dragana Kubelke iz Državnog zavoda za zaštitu od zračenja Republike Hrvatske. Uz pomoć suradnika, prof.dr.sc. Lukrecije Brečević (Hrvatski institut za istraživanje mozga, Zagreb), doc.dr.sc. Feodore Stipoljev (Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb) i prof. dr. sc. Boruta Peterlina (Medicinski fakultet Sveučilišta u Ljubljani), iste godine započela je izrada kariograma iz periferne krvi klasičnim citogenetičkim tehnikama koje su 2008. nadopunjene uvođenjem molekularno-citogenetičkih tehnika (FISH) te molekularno-bioloških tehnika (mulitipleks PCR, RFLP, real time PCR) 2010. godine. Laboratorij za citogenetiku tijekom godina razvio je suradnju sa svim genetičkim laboratorijima u RH te s nekoliko inozemnih poput onog u Institutu za humanu genetiku u Jeni (Njemačka) pod vodstvom prof.dr.sc. Thomasa Liehra te suradnju s nekoliko udruga pacijenata. Otvaranjem Ambulante za genetiku i bolesti metabolizma pri Klinici za pedijatriju KBC Osijek 2008. godine, zaokružena je skrb za ovakve pacijente te postignuti preduvjeti za daljnji razvoj laboratorija. Laboratorij 2014. godine mijenja naziv u Laboratorij za medicinsku genetiku, a u njemu rade doc.dr.sc. Jasenka Wagner (spec. med. biokemije i laboratorijske medicine), Ivana Škrlec (dipl.ing. molekularne biologije ) i Sanela Štibi (zdravstveno-laboratorijski tehničar). Današnji voditelj laboratorija je izv. prof. Jasenka Wagner – Kostadinović, a od 2018. u njemu radi Nena Arvaj zdrav. teh. lab. smjera. 

Nastavnici Katedre za medicinsku biologiju i genetiku voditelji su cijelog niza predmeta na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine te na Preddiplomskom studiju medicinsko laboratorijske dijagnostike, a među njima se ističu Biologija, Temelji neuroznanosti i Medicinska genetika. Od 2021. godine Katedra sudjeluje i u izvođenju Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine na njemačkom. Također, nastavnici Katedre sudjeluju u izvođenju nastave na Poslijediplomskom studiju Biomedicina i zdravstvo, a svi laboratoriji su otvoreni za brojne doktorante, ali i studente koji tako započinju znanstvenu karijeru.