Katedra za nuklearnu medicinu i onkologiju  

Predsjednik katedre
 

 

Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom):
 

Nuklearna medicina

 

Onkologija

 

Vanjski suradnici:
 

Nuklearna medicina

 • Izv.prof.dr.sc. Maja Franceschi - izvanredni profesor
 • Izv.prof.dr.sc. Tomislav Jukić - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Tomislav Kizivat - docent
 • Dr.sc. Ivana Marić - poslijedoktorand
 • Dr.sc. Vlado Wagenhofer - poslijedoktorand
 • Hrvoje Delalić - asistent
 • Marija Kordić Brandić - asistent

   

  Onkologija

  • Doc.dr.sc. Josipa Flam - docent
  • Doc.dr.sc. Vesna Bišof - docent
  • Dr.sc. Mate Matić - poslijedoktorand
  • Dr.sc. Suzana Erić - poslijedoktorand
  • Mirela Šambić Penc – asistent

   

   

  Povijest razvoja

   

  U svijetu, a tako i u našoj zemlji, nuklearna medicina je prve početke imala unutar drugih specijalnosti, najčešće kao dio radiologije, radioterapije, onkologije ili interne medicine. U Općoj bolnici Osijek to je bilo unutar interne medicine.

   

  Za vrijeme trajanja dislociranog Studija medicine u Osijeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od akademske godine 1979./80. do akademske godine 1998./99. kada Medicinski fakultet Osijek postaje samostalnim fakultetom u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, nastava iz nuklearne medicine održavala se u okviru interne medicine koju je sa suradnicima do 1985. godine izvodila doc. dr. sc. Cvijeta Špringer-Margetić. U kasnijem razdoblju, suradnici u nastavi iz nuklearne medicine su liječnici specijalisti nuklearne medicine tadašnjeg Odjela za nuklearnu medicinu, zaštitu od zračenja i patofiziologiju Opće bolnice Osijek. Nuklearna medicina samostalnim predmetom postaje 1998. godine, a nastava se do 2008. godine izvodila u integriranoj Katedri za patofiziologiju i nuklearnu medicinu.

   

  U cilju poboljšavanja znanstveno-nastavne djelatnosti, a nakon što su ispunjeni svi potrebni ustrojbeni i organizacijski uvjeti za izvođenje studijskog programa nastave iz nuklearne medicine, Odlukom Fakultetskog vijeća od 29. rujna 2008. godine, Katedra za nuklearnu medicinu postaje samostalna nastavna ustrojbena jedinica Medicinskog fakulteta Osijek. Za prvog docenta iz znanstvene grane nuklearne medicine u Katedri za patofiziologiju i nuklearnu medicinu 2006. godine izabran je doc. dr. sc. Ivica Mihaljević koji je 2008. godine i osnovao samostalnu Katedru za nuklearnu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek te iste godine osnovao i Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja kao ustrojbenu jedinicu Kliničkog bolničkog centra Osijek.

  Od 1998. do 2006. godine pročelnik Katedre za patofiziologiju i nuklearnu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek bio je prof. dr. sc. Ivan Karner, a od 2006. do 2008. godine predsjednik Katedre bio je doc. dr. sc. Ivica Mihaljević. Od 2008. do 2015. godine predsjednik Katedre za nuklearnu medicinu bio je prof. dr. sc. Ivica Mihaljević. Od 2015. godine, kada je u Katedru za nuklearnu medicinu integrirana i nastava iz onkologije, predsjednik Katedre za nuklearnu medicinu i onkologiju do danas je prof. dr. sc. Ivica Mihaljević koji je 2021. godine izabran za dekana Medicinskog fakulteta Osijek.

   

  Za vrijeme dislociranog Studija medicine u Osijeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nastavu iz onkologije do 1996. godine izvodili su prof. dr. sc. Marko Bašić i doc. dr. sc. Martin Dičić. Od 1998. do 2007. godine pročelnik Katedre za Kliničku onkologiju bio je prof. dr. sc. Zdenko Krajina, a od 2009. do 2015. godine predsjednici Katedre za radiologiju i onkologiju bili su prof. dr. sc. Damir Gugić i prof. dr. sc. Zvonimir Sučić.

   

  Danas, nastavu iz nuklearne medicine u Katedri za nuklearnu medicinu i onkologiju izvode liječnici specijalisti nuklearne medicine i liječnici specijalisti onkologije i radioterapije u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima u kumulativnom radnom odnosu s Medicinskim fakultetom Osijek, Kliničkim zavodom za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja i Zavodom za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek, te vanjski suradnici Katedre.

   

  Članovi Katedre znanstveno surađuju s drugim katedrama medicinskih fakulteta u Osijeku i Zagrebu, aktivno su uključeni u rad znanstvenih i stručnih društava u zemlji i inozemstvu i u uredništvima hrvatskih znanstvenih časopisa. Katedra planira dugoročnije istraživačke strategije primjerene potrebama struke i interesima istraživača. Pri tome pojedini znanstveni projekti trebaju biti dio širih multicentričnih, odnosno multinacionalnih istraživanja i proizlaziti iz već ostvarenih znanstvenih postignuća u Katedri za nuklearnu medicinu i onkologiju.