Katedra za obiteljsku medicinu

Predsjednik katedre
 

 

Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom)

 

 
Vanjski suradnici 
 
 • prof. dr. sc. Rudika Gmajnić
 • doc. dr. sc. Mario Ćurković
 • dr. sc. Sanja Bekić, poslijedoktorand
 • dr. sc. Zvonimir Bosnić, asistent
 • Tomislav Kurevija, asistent
 • Dunja Ljubičić, asistent
 • Jelena Šakić-Radetić, asistent
 • Dunja Šojat, asistent
 • Lora Orkić, asistent
 • Renata Grgurić, asistent
 • Ivana Slišković, asistent
 • Vedrana Ćosić, asistent
 • Emanuela Ivković, asistent
 • Marko Pirić, asistent
 • Ivana Gregorović, asistent
 • Martina Rikert, asistent
 • Maja Andrašek-Štainer, asistent
 • Iris Pintarić Banjan, specijalistica školske medicine

 

 

 

Povijest razvoja
 

Katedra za obiteljsku medicinu, organizaciju zdravstvene zaštite i socijalnu medicinu, Medicinskog fakulteta (MF) Sveučilišta u Osijeku, osnovana je kao odjel područnog Studija medicine MF Sveučilišta u Zagrebu 1985. god., a  postaje samostalna 1998. god. – s osnivanjem samostalnog MF Sveučilišta u Osijeku. Njen prvi voditelj bio je dr. medicine Zdravko Ebling, docent, specijalist opće/obiteljske medicine i subspecijalist gastroenterologije. Od 2006. god. do 2014. god. funkciju voditelja Katedre obnaša dr. medicine Rudika Gmajnić, specijalist opće/obiteljske medicine, tadašnji ravnatelj Doma zdravlja Osijek. Katedra gubi samostalnost 2014. god. te se kao predmet Obiteljska medicina, školska medicina i medicinska sociologija najprije izvodi unutar Katedre ja javno zdravstvo, a od 2015. god. do 2021. god. - unutar Katedre za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine. Od 2014. god. nastava iz toga predmeta izvodi se po novom nastavnom planu, s povećanom satnicom, te se uvodi nastava Kabineta vještina. Taj inovativni oblik nastave je u RH najprije uveden u predmetu obiteljska medicina pri MF Sveučilišta u Osijeku, a kasnije taj primjer slijede i Katedre obiteljske medicine s drugih sveučilišta u RH. U 12. mj. 2021. god. ponovo se osniva samostalna Katedra za obiteljsku medicinu, a za voditeljicu je izabrana izv. prof. Ljiljana Trtica Majnarić.