Katedra za oftalmologiju i optometriju

Predsjednik katedre
 
 
Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom)

 

 
Vanjski suradnici
 
  • Doc.dr.sc. Mario Bradvica - docent
  • Doc.dr.sc. Josip Pavan - docent
  • Doc.dr.sc. Maja Vinković – docent
  • Doc.dr.sc. Maja Maraman Ilić – docent
  • Doc.dr.sc. Andrijana Kopić - docent
  • Doc.dr.sc. Marija Jelić Vuković - docent
  • Dr.sc. Patricija Reisz Majić - poslijedoktorand

 

 

 

 

 

Povijest razvoja

 

Za vrijeme dislociranog studija medicine u Osijeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je osnovan 1979. godine do osamostaljivanja Medicinskog fakulteta Osijek 1998. godine. katedru za oftalmologiju vodili su habilitirani oftalmolozi iz Zagreba. Katedra za oftalmologiju osnovana je osamostaljivanjem Medicinskog fakulteta Osijek 1998. godine. Od osamostaljivanja predsjednik katedre za oftalmologiju je Prof.dr.sc.Tihomir Ćurković, redoviti profesor te nakon njega Prof. dr.sc. Eugenia Tedeschi Reiner. Danas je nositelj katedre Prof.dr.sc.Josip Barać, izvandredni profesor. Katedra samostalno egzistira u sklopu Medicinskog Fakulteta Osijek te je nastavna baza Kliničkog bolničkog centra Osijek. U planu je sudjelovanje u izvođenju nastave na njemačkom jeziku. Katedra broji 5 članova u nastavnom i suradničkom zvanju, a u izvođenju vježbi sudjeluje i 7 vanjskih suradnika.