Katedra za patofiziologiju

Predsjednik Katedre
 
Nastavnici i suradnici ( u radnom odnosu s fakultetom)

 

Vanjski suradnici:

 

  • Dr.sc. Marijana Bilandžija – naslovni poslijedoktorand
  • Ivana Lukić, dr.med.
  • Lucija Klobučar, dr.med.

 

Suradnici na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na njemačkom jeziku:

 

  • Matea Vinković, dr.med.
  • Irena Vlahović, dr-med.

 

 

Gostujući profesori:
  • Akademik Stjepan Gamulin - gostujući profesor

 

Povijest razvoja

Od osnivanja dislociranog studija u Osijeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu do osamostaljenja Medicinskog fakulteta Osijek 1998. godine u sastavu Sveučilišta Jospia Jurja Strossmayera u Osijeku, nastavu iz patofiziologije izvodili su nastavnici Zavoda za opću patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predstavnici osječkog kadra od 1983. godine su Ivan Karner i od 1986. godine Aleksandar Včev na čelu s akademikom Stjepanom Gamulinom.

U samim počecima, nastava se održavala u zgradi današnjega Rektorata u Tvrđi, eksperimantalne vježbe održavale su se u Srednjoškolskom centru Ruđer Bošković u Donjem Gradu, a kasnije do današnjeg dana u prostorima Medicinskog fakulteta Osijek i Kliničkom bolničkom centru Osijek.
 

Od 1998. do 2006. godine pročelnik Katedre za patofiziologiju i nuklearnu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek bio je prof. dr. sc. Ivan Karner, od 2006. do 2008 godine predsjednik Katedre bio je doc. dr. sc. Ivica Mihaljević. 2008. godine iz zajedničke katedre nastaje samostalna Katedra za patofiziologiju. Dužnost predsjednika katedre u razdoblju od 2008. godine obnašao je prof.dr.sc. Jerko Barbić, od 2014. godine prof.dr.sc. Ivan Karner, od 2020. godine izv. prof. dr.sc. Robert Smolić, a od kraja 2021. godine izv.prof. dr.sc. Kristina Selthofer-Relatić.
 
Nastavna djelatnost
Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Obavezni kolegiji:
1. Patofiziologija
2. Uvod u znanstveni rad
Izborni kolegiji:
1. Patofiziologija autoimunih bolesti
2. Patofiziologija metaboličkih bolesti koštanog sustava
3. Patofiziologija zloćudne preobrazbe i rasta
2. Istraživački podaci i pisanje znanstvenog izvješća
3. Moj prvi znanstveni rad
6. Planiranje i provedba znanstveno istraživačkog rada
Patofiziologija kritično oboljelog bolesnika


Sveučilišni preddiplomski studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike
Obavezni kolegiji:
1. Fiziologija s patofiziologijom
2. Klinička imunologija s imunogenetikom
Izborni kolegij:
1.Laboratorijske tehnologije u imunologiji

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo
Struktura, funkcija i razdioba masnog tkiva