Katedra za patološku anatomiju i sudsku medicinu

Predsjednica katedre
 

 

Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom)

 

 
Vanjski suradnici 
 
  • doc. dr. sc.  Elizabeta Matuzalem Marinović - docent
  • Mia Galić, mag. med. lab. diagn.
  • Klara Alduk, mag. med. lab. diagn.
  • Dag Dušanić, dr. med.

 

Povijest razvoja