Katedra za pedijatriju

Predsjednica katedre
 
 
Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom):

nastavnici:

 

suradnici - postdoktorandi:

 

suradnici - asistenti:

 
Vanjski suradnici:
 

nastavnici:

 • Doc.drsc. Romana Gjergja Juraški - docent
 • Doc.dr.sc. Iva Hojsak - docent
 • Izv. prof.dr.sc. Mirjana Turkalj – izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Igor Marjanac - docent
 • Doc.dr.sc. Rajka Lulić Jurjević - docent

 

suradnici - postdoktorandi:

 • Dr.sc. Marta Navratil - poslijedoktorand
 • Dr.sc. Višnja Tomac - poslijedoktorand
 • Dr.sc. Mateja Batnožić Varga - poslijedoktorand

 

suradnici - asistenti:

 • Marijana Arambašić – asistent
 • Borna Biljan - asistent
 • Maja Boras - asistent
 • Ines Bartulović - asistent
 • Monika Požgain - asistent
 • Vinko Živković - asistent
 • Krešimir Šantić - asistent
 • Bojana Olujić - asistent
 • Lidija Barić - asistent
 • Diana Turjak - asistent

 

 
Povijest razvoja

 

Medicinski fakultet u Zagrebu je 1979. godine osnovao dislocirani Studij Medicine u Osijeku. Prvi voditelj Studija medicine u Osijeku bio je prof.dr.sc. Ivica Čandrlić, prim.dr.med. Katedra za pedijatriju osnovana je 1. listopada 1998. godine u sklopu osamostaljenja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1979. godine. Predsjednici Katedre za pedijatriju do danas su bili: izv.prof.dr.sc. Zdrenka Kručaj (pok.), prof.dr.sc. Milivoj Boranić i  prof.dr.sc. Zlatko Mandić. 

 

Od 2008. godine je vodi prof. prim. dr.sc. Vesna Milas, pedijatar neonatolog, koja je bila studentica 1. generacije Studija medicine u Osijeku, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te je bila i prvi student Medicinskog studija u Osijeku koji je doktorirao na tom Fakultetu (Medicinskkom fakultetu u Osijeku).   Nastavu izvode nastavnici i suradnici iz nastavne baze KBC Osijek, kao i iz ostalih  nastavnih baza u Slavoniji,  ali i oni iz Dječje bolnice Srebrnjak i   Dječje bolnice  Klajićeva u Zagrebu, te iz OŽB Požega. Ovako široka baza naših nastavnih baza omogućava svake godine dijelu studenata uvid u rad dječjiih bolnica diljem Republike Hrvatske. Studenti svaki segment nastave slušaju od vrhunskih stručnjaka, subspecijalista pedijatara, kojima je “navedena materija proživljena”. U okviru vježbi iz pedijatrije, već 10-tak godina imaju i po 30 sati praktične nastave u Kabinetu znanja i vještina (osnovno i napredno održavanje života, te primjena lijekova u djece). Upravo je Katedra za pedijatriju, prva od kliničkih katedri, uvela u obveznu edukaciju studenata medicine jedan tjedan vježbi (20 sati) u Kabinetu znanja i vještina. To umnogome unaprjeđuje međuinstitucijsku suradnju. Katedra ima za sada 29 nastavnika i suradnika tako da je omogućen praktični rad u malim grupama koji osigurava kvalitetu. 

 

 Mlađi i visoko motivirani kadar osigurava i visoku kvalitetu znanstvenog rada (članovi su osvajali i najviša priznanja Fakulteta, kao I stručnih pedijatrijskih društava za znanstveni rad). Katedra je organizirala u zadnjih 6 godina 4 poslijediplomska tečaja trajne edukacije 1. kategorije, te 2 simpozija. Radovi s tečajeva objavljeni su u priručniku, te u Medicinskom vjesniku. Članovi Katedre (nastavna baza Osijek) napisali su 40-tak radova indeksiranih u SCI, SCI Expandedu, te CC-u i 40-tak radova u ostalim indeksiranim publikacijama. Učestvovali su u mnogim domaćim i međunarodnim tečajevima, kongresima i simpozijima.