Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos


(objavljen  u „Narodnim novinama“ br. 75/2023., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - područna služba Osijek i internetskoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Medicinskog fakulteta Osijek te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora) Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek (u daljnjem tekstu: Fakultet) obavještava kandidate koji su dostavili prijavu na javni natječaj za poslove radnog mjesta I. vrste - asistent, na određeno vrijeme u punom random vremenu do povratka na rad privremeno nenazočnog suradnika  da je nakon provedenog postupka izabran:
 
Lovro Mihajlović, mag. educ. biol. et chem. s kojim je Medicinski fakultet Osijek sklopio ugovor o radu. 
 
Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu.