Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


DR. SC. KORALJKE  BAČIĆ  BARONICA, dr. med., pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane neurologija) u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:
“NEUROANATOMSKE  I  NEUROFIZIOLOŠKE  OSNOVE  UČENJA, PAMĆENJA I  ZABORAVLJANJA”


Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem u petak, 12. ožujka 2021. godine s početkom u 14:30 sati na  izbornom kolegiju Kako mozak pamti, studentima II. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina. 


Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Silva Butković Soldo, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Davor Jančuljak, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3.  doc. dr. sc. Mihael Mišir, docent Medicinkog fakulteta Osijek, član

Zamjenski član:

  1. doc. dr. sc. Stjepan Jurić, docent Medicinkog fakulteta Osijek, član


DEKAN
Prof.dr.sc. Jure Mirat