Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof. dr.sc. Jure Mirat objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


PRIM. DR. SC. MELITE VUKŠIĆ POLIĆ, dr. med., pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane dermatovenerologija) u Katedri za infektologiju i dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Osijek, s temom pod nazivom:

“PSORIASIS  VULGARIS”


Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem u četvrtak 1. travnja 2021. godine s početkom u 10,00 sati na kolegiju Dermatovenerologija, studentima IV. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Ljiljana Perić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Darko Biljan, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. doc. dr. sc. Marija Buljan, docentica Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, članica

Zamjenski član:

doc. dr. sc. Višnja Prus, naslovna docentica Medicinkog fakulteta Osijek, članica


DEKAN

prof. dr. sc. Jure Mirat