Nastupno predavanje

Na temelju članka 119. stavak 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 119/22.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17.) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 129/05.), na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek objavljuje termin


NASTUPNOG PREDAVANJA


DR. SC. HRVOJA ROGULJIĆA, kandidata Natječaja za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti u Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

“Lijekovi s učinkom na srce”


Nastupno predavanje održat će se 3. svibnja 2023. godine s početkom u 13.00 sati u predavaonici P-3  Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4 (III. kat) na kolegiju Farmakologija, studentima III. godine Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina.


Nastupno predavanje održava se pred najmanje pet nastavnika članova Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek, nastavnicima, studentima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ines Bilić Ćurčić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Martina Smolić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Nikola Bijelić, izvanredni profesor Medicinskog fakultetaOsijek, član

Zamjenski član:

izv. prof. dr. sc. Ana Stupin, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek